กระทรวงศึกษาธิการร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา


            ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 


 


ที่มา :  ข่าว สกศ.