กระทรวงศึกษาธิการปล่อยคาราวานจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ข่าว ศธ.360 องศา 01 ธันวาคม 2557

              ดร.สทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจ และเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชน ได้แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดกิจกรรม คาราวานจิตอาสากระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยให้หน่วยงาในสังกัดในทุกแห่งในส่วนกลาง จัดผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรที่มีจิตอาสา ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ในสถานที่ต่างๆ อาทิวัด โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา สถานแรกรับเด็กอ่อน เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ มีอาสาสมัครที่สมัครใจออกบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งสิ้น 285 คน คาราวานรถยนต์ 33 คัน โดยในวันนี้จะแบ่งออกเป็น 5 จุด คือ วัดสระเกศ วัดชนะสงคราม วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วัดราชาธิราช และวัดเบญจมบพิตร

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>