กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันแม่ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

ข่าว ศธ.360 องศา 14 สิงหาคม 2557

วันที่ ๑๒ สิงหาคม๒๕๕๗ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมลงนามถวายพระพร ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงบ่าย ณ พระบรมมหาราชวัง และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงค่ำ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

          ต่อจากนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ บริเวณถนนด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการศึกษาของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยขจัดความไม่รู้ และความด้อยโอกาสให้ลดน้อยลง ช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ ทรงพระกรุณาดำเนินการเพื่อการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ พระองค์ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา พระองค์มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแก่ผู้ใด กลุ่มใด ทรงมีแต่ให้อันเป็นคุณลักษณะเด่นแห่งความเป็นครู จึงทรงเป็นครูเป็นสิริเป็นศรีของแผ่นดินโดยแท้ พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาได้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในประเทศและนานาประเทศ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน จึงได้จัดงาน      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขึ้น

  จากนั้น ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการจากทุกองค์กรหลักและองค์กรในกำกับได้ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน สำหรับการจัดงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ บริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา การจัดบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมฝึกอาชีพ การให้บริการกับประชาชนผู้มาร่วมงาน กิจกรรมบันเทิงต่างๆ อีกทั้งตั้งจุดถวายพระพรชัยมงคล และเปิดให้มีการถวายพระพรชัยมงคล online อีกด้วย

******************************************

กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ./รายงาน

>