กยศ.แจ้งข่าวดี มีเงินให้กู้เรียนเพียบ แต่ต้องมีวินัยชำระหนี้ คิดเบี้ยวฟ้องยึดทรัพย์

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2539-61 กยศ.ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว 5,605,192 คน ให้กู้ยืมกว่า 6 แสนล้านบาท มีผู้กู้อยู่ระหว่างชำระหนี้ 3,569,236 คน ชำระปกติ 40 % ผิดชำระหนี้ ร้อยละ 60 อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 976,715 ราย ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,003,223 ราย ถูกดำเนินคดีแล้วราวๆ 1 ล้านคนและเสียชีวิต ทุพพลภาพกว่า 56,019 ราย

 src=

กรณีลูกหนี้กยศ.เรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณายกเลิกเบี้ยปรับและออกหลักเกณฑ์คำนวณเงินต้นและยอดหนี้ต้องชำระตามความสมัครใจ ตามความสามารถที่แต่ละรายจะผ่อนชำระได้จริง รวมถึงขอให้ชะลอบังคับคดี หรือขายทรัพย์ทอดตลาดลูกหนี้ทุกราย ส่วนลูกหนี้ที่เคยจ่ายค่าเบี้ยปรับไปแล้วขอให้นำเบี้ยปรับดังกล่าวไปหักลดยอดหนี้ที่เป็นส่วนเงินต้น จะมีการหารือแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งกยศ.มีกองทุนสำรองจำนวนมาก แต่ผู้กู้ต้องมีวินัยชำระหนี้ตามเงื่อนไข เพื่อให้โอกาสน้องๆรุ่นต่อๆไปด้วย

ทั้งนี้น้องๆนักเรียน นักศึกษา ใน กลุ่มรวมพลคนขอปลดเบี้ยปรับ จาก กยศ. หลายจังหวัดสะท้อนความคิดเห็นว่าทุกคนต้องการจะชำระหนี้ไม่อยากผิดนัดผ่อนชำระหนี้ หรือปฏิเสธการชำระหนี้แต่อย่างใด อาจจะมีเหตุผล สาเหตุต่างๆ เช่น บางคนตกงาน มีสมาชิกในครอบครัวหรือตนเองป่วยด้วยโรคที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสบปัญหาสภาวะทางการเงิน เป็นต้น

สำหรับปีการศึกษา 2562 นี้ กยศ.แจ้งว่า สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงินผ่านระบบให้ผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติได้ทันที แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กยศ.กำหนด และตามที่ต้นสังกัดอนุญาตให้เรียกเก็บได้โดยไม่ต้องรอการจัดสรรวงเงิน สามารถจัดทำสัญญาและยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียนเรียนและจัดส่งเอกสารให้ธนาคารได้ ตั้งแต่ 10 มิ.ย.62 เป็นต้นไป

จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และกลุ่มใหม่ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) 10 สาขา เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, การบินและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินในระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้น 30 % ในระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถานศึกษาต่างๆ มีการขยายเวลา ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้แต่ส่งเอกสารไม่ทัน อาทิ ม.แม่โจ้ ให้โอกาสส่งได้อีกครั้ง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562เวลา 8:30 – 12:00 น. และ 13:00-16:30 ณ ห้องงานกองทุนฯ อาคารอำนวย ยศสุข เป็นต้น และการตรวจสอบวันปลดล็อก ขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่1/2562 ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตรวจสอบได้ที่กยศ./สถานศึกษาที่เรียน

ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1029091