“4 สนาม 4 ถ้วยพระราชทาน” การันตีความสำเร็จการประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561


          โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตในปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่


          รายการที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และรางวัล The Best เพลงพระราชนิพนธ์ จากการแข่งขันวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน จัดโดยสมาคมเมโลเดียน ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์          รายการที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และรางวัล 1) The Best Winds Ensemble 2) The Best Percussion 3) The Best Color Guard 4) The Best Visual จากการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ จัดโดยสมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (TWMC) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดศรีสะเกษ          รายการที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัล The Best Color Guard จากการแข่งขัน BSRU Thailand Band Competition 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น)          รายการที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และรางวัล 1) The Best Winds 2) The Best Drill Design 3) The Best Percussion 4) The Best Color Guard จากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562 จัดโดยกรมพลศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 17 – 20 มกราคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สช.