“อุ้มผางวิทยาคม” คว้าโรงเรียนธนาคารดีเด่น ธ.ก.ส.ระดับประเทศปี 62

 

รับรางวัลเงินแสน ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมอย่างสม่ำเสมอ รู้จักคิด-ทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างนิสัยความรับผิดชอบ

 

       โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 100,000 บาท ในการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ธ.ก.ส. ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมอย่างสม่ำเสมอ รู้จักคิดและทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยความรับผิดชอบให้กับนักเรียน

 

 

       โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นโรงเรียนธนาคารที่ก่อตั้งแห่งแรกของจังหวัดตาก เปิดทำการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีสาขาอุ้มผาง เป็นสาขาที่คอยดูแลตลอดระยะเวลา 9 ปี  โรงเรียนธนาคารอุ้มผางวิทยาคมเปิดให้บริการฝาก-ถอน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 16.00–17.00 น.โดยยอดเงินฝากปัจจุบัน 6,272,280 บาท จำนวนบัญชีทั้งหมด 2,051 บัญชี นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม อาทิ กิจกรรม ธ.ก.ส. Got Talent, ธ.ก.ส. Mask Singer, กิจกรรมฝากเงินก่อนนอน, กิจกรรมฝากเงินก่อนนอน, ส่งเสริมการออมในวันพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน ปลุกฝังค่านิยมออมเงิน “เก่ง กาจ ฉลาด ออม” ให้นักเรียนมีทักษะด้านการเรียนและทักษะชีวิต กล้าการกิจคิดรอบคอบ ควบคู่กับการรู้ใช้ รู้เก็บ รู้ตรึกตรอง และออมเงินทองสินทรัพย์เป็นเนืองนิตย์

 

 

       สำหรับทีมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ประกอบด้วยนักเรียน 9 คน ได้แก่ น.ส.ศุภิสรา วงศ์กวินวิวัฒน์, น.ส.จิระวดี เสริมสิริพร, น.ส.วันเพ็ญ ธนินเกษมสุข, น.ส.ธีรพร บุปผาอมรศรี, น.ส.เสาวนี กรึงไกร, น.ส.ธิดารัตน์ ตระการตระกูล, นายณัฐพล กานดา, น.ส.อภิญญา กมลปราณี, น.ส.จวีวรรณ ตระการกิจเกษตร และครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม 3 คน ได้แก่ น.ส.ดาหวัน บุญตาเห็น, น.ส.สุนิสา อุดเป็งเครือ,น.ส.วราภรณ์ พรหมรักษา

 

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ