“รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ เลย” สพม.19 คว้า 7 รางวัลวิจัยสิ่งประดิษฐ์เวทีเกาหลี

 

          นายกิตติชัย กรวยทอง ผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงในงาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 – 30 พ.ย.62 ที่ผ่านมา

 

 

          ปรากฎว่าโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย คว้ารางวัลมาได้ 7 โครงงาน คือรางวัล special award for innovation ชื่อโครงงาน The allelochemical pellet fertilizer inhibits the growth of weed รางวัลเหรียญทอง ชื่อโครงงาน The anion sufactant reduction machine รางวัลเหรียญเงิน จากโครงงาน Rubber board รางวัลเหรียญเงิน ชื่อโครงงาน The wastewater treatment machine Nano Zinc oxide รางวัลเหรียญเงิน ชื่อโครงงาน The Production of Zip Bag Medicine from basic elements of banana tree รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อโครงงาน Synthesis and application of Gibberellin and Carboxymethyl Cellulose from Water Hyacinth in seed coating to accelerate germination, extend the life and prevent seeds และรางวัลเหรียญทองแดง ชื่อโครงงาน Automatic shopping cart for the elderly

 

   

 

 

 

ที่มา  :  สยามรัฐ