“รร.คลองน้ำใสวิทยาคาร” คว้าถ้วยนายกฯ แกะสลัก “81 ปีโชติเวช”

 

       รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีมอบรางวัล โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ การแกะสลัก ภายใต้หัวข้อ“81 ปีโชติเวช” ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมแนะนำหลักสูตร Open Your Eyes Open Your Mind เปิดตาเปิดใจ โชติเวช 2020 จัดโดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 15 ปี ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช) เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 

       รางวัลชนะเลิศการแกะสลัก ได้แก่ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร จังหวัดสระแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และ รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา (สังฆประชาอุปถัมภ์) จังหวัดเชียงราย

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ