“ม.มหาสารคาม” ติดโผมหา’ลัยดีที่สุดของทวีปเอเชีย

 

       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับมหาวิทยาลัย The 2020 QS World University Ranking: ASIA อยู่ลำดับ 401-450 ในทวีปเอเชีย และติดอันดับที่13 ร่วมของมหาวิทยาลัยไทย ที่ได้รับการจัดอันดับจาก 20 สถาบัน จากที่ QS University Rankingได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยThe 2020 QS World University Rankings: ASIA เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยQuacquarelli Symonds (QS) ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม โดยมีการจัดอันดับที่ครอบคลุม

 

 

       ประกอบด้วย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (QS World University Rankings®) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค (QS University Ranking by Region) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งตามกลุ่มวิชา (QS University Ranking by Faculty) และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามรายวิชา (QS University Ranking by Subject)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และในผลการจัดอันดับของปี 2020 เป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความโดดเด่นในด้านความเป็นสากลของหน่วยงานคณะ ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีเป้าหมายในการพัฒนาสถาบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นสากล เพื่อตอบรับกับนโยบายการศึกษาของประเทศ และวิวัฒนาการการศึกษาในระดับโลกต่อไป

 

       ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “The 2020 QS World University Rankings: ASIAW ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ Academic reputation (30%)Employer reputation (20%) Faculty/student ratio (10%) Proportion of international faculty (2.5%) proportion of international students (2.5%) Faculty Staff with PhD (5%) papers per faculty (5%) Citations per paper (10%) proportion of outbound exchange students (2.5%) Proportion of inbound exchange students (2.5%)International research network (10%)

 

 

 

ที่มา  :  สยามรัฐ