“มอบโอวาท คณะลูกเสือ เนตรนารี ร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ”

ข่าว ศธ.360 องศา 06 สิงหาคม 2557

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโอวาทคณะลูกเสือ เนตนารี ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2014 ครั้งที่ ๑๔ ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า ขอแสดงความยินดีกับคณะลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ขอให้ได้ใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด กิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความรักสามัคคี สมานฉันท์ มีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้องๆ และเมื่อเราเป็นตัวแทนประเทศไทย จงใช้ความเป็นไทยของเรา แสดงให้เห็นว่าเรามีเด็กนักเรียนที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ อีกทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อไป     

                ทั้งนี้ งานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2014 ครั้งที่ ๑๔ ที่ประเทศอังกฤษ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยประเทศไทย มีลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับการคัดเลือก ๓๖ คน จาก ๒๗ โรงเรียน พร้อมด้วยบังคับบัญชาลูกเสือ ๙ คน โดยก่อนเดินทางจะมีการเข้าโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ลูกเสือ เนตรนารีก่อนไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ในวันที่ ๔-๗ สิงหาคม ณ ศพลย. กฐิน กุยยกานนท์จ.สมุทรปราการ อีกด้วย

 

                                                                                                                                                     ปกรณ์/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>