“มสด.”คว้าชนะเลิศโขนประชาธิปไตย


          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ชนะเลิศการประกวดโครงงานประชาธิปไตย (Democ Day Contest) เป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ผ่านรูปแบบการแสดงโขน ตอนพิเศษ “หนุมานสำแดงแผลงฤทธิ์ เนรมิตเลือกตั้งแดนสยาม” การประกวดดังกล่าว จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรผู้นำ ยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ยังได้จัดเสวนา “วัยแรกโหวต-กาบัตรหวังสิ่งใด” สะท้อนเสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตย ยุค 4.0 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ