“มทร.สุวรรณภูมิ” ผงาดเวทีโลกคว้า 3 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น


          1 เหรียญทอง พร้อมรางวัลพิเศษ และ 1 เหรียญทองแดง ที่เยอรมนี โดยมี 30 ประเทศส่งผลงานเข้าร่วม


          นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลเกียรติยศจากการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 1 เหรียญทอง พร้อมรางวัลพิเศษจากประเทศอิหร่าน อีก 1 รางวัล และอีก 1 เหรียญทองแดง มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ในเวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 800 ผลงาน จาก 30 ประเทศทั่วโลก          ทั้งนี้ นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ส่งผลงานเข้าประกวดและจัดแสดง 2 ผลงานดังนี้ ผลงาน “The Artificial LED light with Programmable Spectrum for Plants Cultivation” โดย รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผศ.เฉลิมพล เรืองวัฒนาวิวัฒน์ และนายอังสุชวาลนันท์ จำปานาค เป็นแหล่งกำเนิดแสงสำหรับการปลูกพืช แตกต่างจากหลอดไฟปลูกพืชในท้องตลาด คือ สามารถควบคุมพลังงานแสงและสเปกตรัมของแสงให้เหมาะสมกับพืชได้ ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และใช้เป็นไฟเสริมให้กับพืชที่ปลูกในโรงเรือน สิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวลง ช่วยให้ผลผลิตคุณภาพสูง ผลงานนี้ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” พร้อมรางวัลพิเศษจากประเทศอิหร่าน อีก 1 รางวัล และยังได้รับเกียรติยศ “The Best Invention” จาก The 1st Inventor and Researcher in Iran          นอกจากนี้ ผลงาน “Formula and Process of Balsam Production from Shallot extracts” โดย ผศ.ชื่นสุมน ยิ้มถิน และ อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน เป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่องที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และเพิ่มสารสกัดจากหัวหอมแดง ที่มีคุณสมบัติช่วยลดอาการบวมแดงจากพิษของ แมลงกัดต่อยได้เร็วกว่ายาหม่องทั่วไป และสามารถบรรเทาอาการคัดจมูกจากหวัดได้ดี โดยผลงานนี้ได้รับรางวัล “เหรียญทองแดง”จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยในครั้งนี้ 


ที่มา : https://siamrath.co.th/n/53728