“ปลิวลม Exhibition” ไอเดียสุดชิค!ชิ้นเดียวในโลก! นศ.ม.ศรีปทุม


          สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดนิทรรศการการแสดงผลงาน“ผ้าพันคอ” ภายใต้ Concept “ปลิวลม Exhibition” เวทีนำเสนอความรู้และความสามารถของนักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิกชั้นปีที่2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการออกแบบภาพพิมพ์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้และทักษะวิชาผ่านไอเดียความคิดสร้างสรรค์ เผยแพร่ความสามารถ เปิดตลาดอาชีพทางศิลปะ สู่การทำงานในอนาคต ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2562
          นายนัฐพล กมลธรรม นักศึกษาสาขาการออบแบบกราฟิก เล่าว่า สำหรับผลงานผ้าพันคอที่ใช้ในการจัดแสดงภายในงานนิทรรศการ “ปลิวลม” ในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Different Naturel  โดยใช้แนวคิดจากการนำฤดูทั้ง4ฤดูมารวมกันไว้บนผืนผ้า เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สวยงามในแต่ละฤดูกาลครับ
          นางสาวเพ็ญพิชชา สร้อยมณีแสง นักศึกษาสาขาการออบแบบกราฟิก เล่าว่า สำหรับผลงานผ้าพันคอที่ใช้ในการจัดแสดงภายในงานครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากการนำสิ่งต่างๆที่ตัวเองชอบมารวมกันไว้ในผ้าพันคอโดยจะเปรียบเทียบสิ่งที่ตัวเองชอบเหมือนกับความหวาน และตั้งชื่อผลงานว่า Sweety Life ค่ะ
          นายเจษฎา วิชัยกุล  นักศึกษาสาขาการออบแบบกราฟิก สำหรับผลงานผ้าพันคอที่ใช้ในการจัดแสดงในงานนิทรรศการ “ปลิวลม” ในครั้งนี้  ใช้ชื่อว่า Sweetness โดยได้ Concept จากการนำลายกราฟิกจากลักษณะของการใช้เส้น จุด และรูปทรงเรขาคณิต มาผสมผสานให้เข้ากัน โดยใช้โทนสีสเทลเพื่อสื่อถึงความอ่อนหวานครับ
          นางสาวภัทรอรินทร์ ทิมทอง นักศึกษาสาขาการออบแบบกราฟิก เล่าว่า สำหรับผลงานผ้าพันคอที่ใช้ในการจัดแสดงภายในงาน นิทรรศการ “ปลิวลม” ครั้งนี้ ได้นำแนวคิดมาจากการดำรงชีพของมนุษย์ยุคหิน ซึ่งมีการล่าสัตว์เป็นอาหาร และหาพืช ผัก ผลไม้ เพื่อกินเป็นอาหารในการดำรงชีพ ซึ่งต้องมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างเต็มที่ จึงได้ตั้งชื่อผลงานว่า Stone Age ค่ะ
          งานนิทรรศการ ผ้าพันคอ “ปลิวลม” ผลงานกว่า 30 ชิ้นงาน ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาผนวกกับแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก ชั้นปีที่2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผลงานชิ้นเดียวในโลก


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ