‘ร.ร.สา’ จ.น่าน คว้าแชมป์ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ ‘คิดมันส์ ทันสื่อ’

           กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ “คิดมันส์ ทันสื่อ Like Know Show Share” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันสื่อ เลือกรับปรับใช้สื่อได้อย่างเท่าทัน โดยเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 17 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ และเข้าร่วมค่ายอบรม ได้ผลิตคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ ความยาว 1-3 นาที ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์…ทันสื่อ…เพื่อสังคม” ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสา จ.น่าน ชื่อผลงาน “หลากสไตล์ ใช้สื่ออย่างรู้ทัน” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน “สื่อใสใส” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน “Perspective (มุมมอง) รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน “สังคมออนไลน์” โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร ชื่อผลงาน “เปลี่ยน” และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน “ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน”

 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/607030