‘ดีอี’เปิดประกวดหนังสั้น นักศึกษา ม.รังสิตคว้าชนะเลิศ เรื่อง’จิตแพทย์’

 

     นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดแข่งขันผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบหนังสั้นที่มีเนื้อหาทางด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (Digital Economy) และทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม (Digital Literacy)
     “ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้ผลิตสื่อ มีเนื้อหาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ออกสู่สังคมวงกว้างเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งานเทคโนโลยีพร้อมกับการสร้างสรรค์สื่อให้มีคุณค่า รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพสื่อที่ดีด้วย”
     นางสาววิไลลักษณ์กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีกลุ่มนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดรวม 104 ทีม มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 12 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง จิตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เรื่อง My daughter จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ต้น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชยอีก 9 รางวัล ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนคนไทยสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย ติดตามชม กดไลค์ กดแชร์ ให้กับภาพยนตร์สั้นที่ชื่นชอบที่ www.ondefilm.com รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่อภาพยนตร์สั้นเรื่องต่างๆ เพื่อให้กำลังใจกับผลงานที่ชื่นชอบได้ตามลิงก์http://www.ondefilm.com/survey/playvdo.php

 

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/533765