ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2553
 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
 ปี
2554

มกราคม ุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม ิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

ติดตามข่าวสำนักงานรัฐมนตรีในรอบปีนี้

อ่านข่าวย้อนหลังปี 2553 2552 2551 2550 2549 2548

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์  โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล พัฒนา และนำเสนอ : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
   Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

The Best Screen Area - 1024 x 768 Pixels, Text Size : Medium