ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552
 2552
 
รวม 470 ข่าว
  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
 
กรกฎาคม สิงหาคม ันยายน ุลาคม พฤศจิกายน
ธันวาคม
   

เลื่อนขึ้นด้านบน

   

เลื่อนขึ้นด้านบน

   

เลื่อนขึ้นด้านบน

   

เลื่อนขึ้นด้านบน

   

เลื่อนขึ้นด้านบน

   

เลื่อนขึ้นด้านบน

     

เลื่อนขึ้นด้านบน

     

เลื่อนขึ้นด้านบน

     

เลื่อนขึ้นด้านบน

     

เลื่อนขึ้นด้านบน

     

เลื่อนขึ้นด้านบน

   

เลื่อนขึ้นด้านบน

 

อ่านข่าวย้อนหลังปี 2551 2550 2549 2548

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์  โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์  สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล พัฒนา และนำเสนอ : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
   Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

The Best Screen Area - 1024 x 768 Pixels, Text Size : Medium
หางาน ค้นเจอทุกที
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550

 
2009 1,251,155