ปี 2549


 

 ©Update ทุกวันกับเว็บไซต์ข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่รวดเร็วและถูกต้องที่สุด.

.

 
 

อ่านข่าวย้อนหลังปี 2548

 
 


มกราคม
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
   

 

413 รมว.ศธ.กล่าวอวยพรปีใหม่ 2550 ผ่าน ETV
412 ศธ.รับมอบแผ่นภาพทดสอบสายตา จาก รพ.จักษุรัตนิน
411 วันสบาย สบาย สุขสันต์วันปีใหม่ ของ ศธ.

410 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่สกลนคร
409 ติ ครม.26 ธ.ค. 2549 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
408 สภา นศ.มทส.ชี้แจงข้อเท็จจริงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
407 การใช้แนวทางมอนเตสโซรี่ในการเรียนการสอน
406 รมว.ศธ.หารือ สพฐ.และ สคบศ.เพื่อเตรียมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
405 รมว.ศธ.ปาฐกถา "การปฏิรูปการศึกษาไทย 6 ปีแห่งความหลัง : 1 ปีแห่งความหวัง"
404 ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 5/2549
403 ติ ครม.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
402 ครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
401 รมว.ศธ.เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของ ศธ.

400 รมว.ศธ.เปิดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ 50
399 รมว.ศธ.หารือการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่ อปท.
398 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
397 รัฐบาลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
396 วามร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-สิงคโปร์
395 แนวทางการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา
394 รม.แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
393 นวทางในการช่วยเหลือดูแลครู-นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
392 หาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
391 รมว.ศธ.พบสหพันธ์ครูภาคเหนือ16 จังหวัด ที่ จ.เชียงราย

390 รมว.ศธ.ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แก่อธิการบดีทั่วโลก
389 รมว.ศธ.มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาใน จ.เชียงใหม่
388 รมว.ประชุมตรวจสอบความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
387 รมว.ศธ.เปิดการประชุมนานาชาติของ APEID ครั้งที่ 10
386 นายกสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับเข้าพบ รมว.ศธ.
385 อกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบ รมว.ศธ.
384 ร้อยรักสามัคคี ร่วมสร้างความดีถวายในหลวง
383 ล่อยขบวนรถเยาวชนไทยใจอาสาลูกเสือ ยุวกาชาดร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัย
382 ศธ.ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญดูแลการแต่งตั้งโยกย้ายครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้
381 ยอรมันและเทคโนฯ พระนครเหนือ ร่วมมิตรภาพก่อสร้างอาคารให้ชุมชนมุสลิม ที่ จ.กระบี่

380 รมว.ศธ.เปิดงานพลังอาชีวะสร้างชาติ
379 ธ.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

 

378 รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 13/2549
377 ครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับกรุงเทพมหานคร
376 รมว.ศธ.หารือกับคณะกรรมการบริหาร สทศ.
375 รมว.ศธ.มอบนโยบายที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
374 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน
373 ครม.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
372 รม.อนุมัติงบประมาณโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
371 ศธ.ขยายเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

370 รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์สถานการณ์การปิดโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
369 การประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41
368 ศธ.ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
367 ที่ประชุม กพอ.เห็นชอบตั้ง ๔ ศาสตราจารย์ และเกณฑ์การต่อเวลาราชการ
366 ครม.กำหนดพื้นที่พัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดภาคใต้
365 รมว.ศธ.หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
364 รมว.ศธ.พบผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
363 ศธ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัยโลก
362 เปิดตัวสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
361 รมว.ศธ.เปิดประชุม จนท.อาวุโสของซีมีโอ

360 ศธ.ส่งเสริมลดความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในสถานศึกษา
359 รมว.ศธ.เผย ครม.เห็นชอบ 4 เรื่องสำคัญของ ศธ.
รมว.ศธ.ร่วมพระราชทานเพลงศพครูซึ่งเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้
358 ศธ.เสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา
357 รมว.ศธ.เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
356 การถ่ายโอนสถานศึกษาสู่ อปท.
355 รมว.ศธ.รับฟังข้อเสนอจากสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
354 รมว.ศธ.เปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
353 แผนการปรับปรุงระบบแอดมิชชั่น การสอบโอเน็ต-เอเน็ต
352 ศธ.แก้ปัญหาการศึกษาชายแดนภาคใต้
351 ารส่งเสริมของรัฐเพื่อให้มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยในกำกับอย่างมีคุณภาพ

350 รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2549
349 อกอัครราชทูตชิลีเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
348 รมว.ศธ.บรรยาย "1 ปีกับการขับเคลื่อนการศึกษา" ที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
347 ครม.เห็นชอบวงเงินงบประมาณของ ศธ.แล้ว 2.8 แสนล้านบาท
346 ศธ.แก้ปัญหาครูอัตราจ้างและความปลอดภัยของครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
345 มว.ศธ.พบปะผู้บริหารการศึกษาที่ขอนแก่น

344 วามคืบหน้าแนวทางการรับนักเรียน
343 รมว.ศธ.หารือกับประธานสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยโลก
342 มว.ศธ.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม Asia-Link
341 รมว.ศธ.บรรยาย "วิกฤตและโอกาสในการปฏิรูปการศึกษาและสังคมไทย" ที่ มช.

340 รมว.ศธ.ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการรับฟังสภาพปัญหาการศึกษาที่ จ.ยะลา
339 รมว.ศธ.ประชุมเสวนาปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
338 รมว.ศธ.เปิดการสัมมนาปรัชญาขงจื๊อ เรื่อง "มั่นใจ มั่นคง สู่อนาคตด้วยปรัชญาขงจื๊อ"
337 รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก
336 นโยบายทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
335 รมว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ ศธ.
334 การถ่ายโอนสถานศึกษาให้ อปท.
333 มว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยใน จ.ปทุมธานี และนนทบุรี
332 แผนพัฒนาคุณธรรม

 
331 รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2549

330 รมว.ศธ.เผยความคืบหน้าการแต่งตั้งเลขาธิการ กกอ. และการรวมกองทุน กรอ.-กยศ.
329 มว.ศธ.เผยกรณีการแสดงที่ไม่เหมาะสมในวัด
328 นวทางการขยายเขตพื้นที่การศึกษา
327 รมว.ศธ.ย้ำรับนักเรียนต้องโปร่งใส เป็นธรรม
326 รมว.ศธ.รับฟังข้อสรุปผลการประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
325 มว.ศธ.ประกาศยกเลิกการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2550 ทั่วประเทศ
324 รมว.ศํธ.และคณะผู้บริหาร ศธ.ประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี
323 รม.อนุมัติคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ ศธ.
322 รมว.ศธ.เปิดค่ายเยาวชน Microsoft  IT Youth Challenge 2006
321 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ศรีสะเกษ
รมว.ศธ.ให้การต้อนรับนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี

320 มว.ศธ.ให้การต้อนรับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
319 มว.ศธ.รับฟังข้อเสนอแอดมิชชั่นจากตัวแทนนิสิตนักศึกษา
318 ศธ.ปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง
317 ารประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 5 องค์กรหลัก
316 ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มคณะบุคคลที่มาร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง
315 ร่างนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
314 รมว.ศธ.เผยความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24
313 แนวคิดบูรณาการกองทุน กยศ. และ กรอ.
312 การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว
311 รมว.ศธ.มอบทิศทางการทำงานแก่สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย

310 รมว.ศธ.เปิดเผยผลการหารือเกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียน
309มว.ศธ.เผยนโยบายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ
308 รมว.ศธ.มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร (นบม.) รุ่นที่ 16
รมว.ศธ.รับมอบพระราชทานแจกันดอกไม จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
307 นโยบายสำคัญของ ศธ."คุณธรรมนำความรู้"
306 รมว.ศธ.ประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก
305 การประชุมครั้งแรกของ รมว.ศธ.กับผู้บริหาร ศธ.
304 รมว.ศธ.พบปะข้าราชการ 5 องค์กรหลัก ในโอกาสมาทำงานวันแรก
303 ประวัติศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศธ.
302 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549

 
301 รวมคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
300 รวมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รวม
299 ข่าวเชิงนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง ในปี 2549

299 รมว.ศธ.เร่งพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา
298 ารจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550–2551 ของ ศธ.
297 มว.ศธ.เปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

296 มว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2549
295 มว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ.
294 ศธ.และ สสส.จัดมหกรรมอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ปลอดภัย เพื่อเยาวชน

293 การประชุมกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้
292 รมว.ศธ.เยือนกัมพูชา
291 ลขานุการ รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน จ.ลำปางและพะเยา

290 กศน.จัดมหกรรมยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน
289 บทบาทของมหาวิทยาลัยใหม่กับการพัฒนาภูมิภาค"
288 มหกรรมรักการอ่าน ภาคกลาง
287 รมว.ศธ.นำเด็กพิการ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องจัดการศึกษาพิเศษเข้าพบนายกรัฐมนตรี
286 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
285 การประชุม ศธ.ครั้งที่ 8/2549
284 ครม.อนุมัติค่าตอบแทนครูอัตราจ้าง สพฐ.จนสิ้นปีงบประมาณ 2549

283 มว.ศธ.เปิดการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

282 รมว.ศธ.ประชุมรายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ

 


281 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ

280 มอทุนในสาขาที่ขาดแคลนของประเทศ และทุนนักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ
279 ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
278 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนไทย
277 มว.ศธ.ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9/2549
276 ายกรัฐมนตรีประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนโยบายการศึกษากับผู้บริหาร ศธ.

275 มว.ศธ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษที่ วปอ.
รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
274 รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ที่สงขลา
273 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
272 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ จ.ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
271 มว.ศธ.นำนักเรียนไทยที่ชนะการแข่งขันโอลิมปิกปี 2549 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

270 รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมาอบรมที่ ร.ร.จิตรลดา

269 รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ใน จ.น่าน
268 หกรรมวิชาการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
267 แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนไทยปี 2549
266 ศธ.เปิดศักราชใหม่กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
265 มว.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ จ.เชียงใหม่
264 สำนักงานรัฐมนตรีเร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

263 ธ.มอบโล่ประกาศกิตติคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนในฝัน
262 มหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
261 รมว.ศธ.เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก

260 รมว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส
259 นวทางการจัดการศึกษาการเรียนการสอนแบบทวิภาษาเพื่อความสมานฉันท์
258 ศธ.เปิดค่ายกิจกรรมเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภาคตะวันออก
257 รมว.ศธ.เผยรายงานผลทดสอบทางจิตวิทยาการก่อความรุนแรงและเผยแพร่ภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ
256 MIT พบ รมว.ศธ.เพื่อสาธิตเครื่องต้นแบบ One Laptop per Child
255 ศธ.และ สธ.ร่วมลงนามป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
254 โครงการนวัตกรรมการศึกษาเขตพื้นที่
253 รมว.ศธ.เปิดการสัมมนา "การเรียนรู้ด้วยตนเองกับการศึกษาตลอดชีวิต"
252 มว.ศธ.รับฟังสรุปผลการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ
251 ผู้แทนยูนิเซฟข้าพบ รมว.ศธ.เพื่อหารือเรื่องการป้องกันไข้หวัดนกในสถานศึกษา

250 รมว.ศธ.เปิดประชุมสัมมนาการจัดสรรเงินกองทุน กรอ.
249 รมว.ศธ.มอบนโยบายเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาของ ศธ.
248 ารกิจ รมว.ศธ.ในการเยียวยาและพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
247 รมว.ศธ.พบผู้บริหาร ศธ.ในโอกาสทำงานครบรอบ 1 ปี
246 ารอบรมเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาจีนโดยครูอาสาสมัครจีน
245 ณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณโครงการการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

 

244 ศธ.เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการที่ล่าช้าปีงบประมาณ 2549
243 โครงการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
242 นักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
241 มว.ศธ.ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2549

ข้าราชการ ศธ.ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
งานมหกรรมดนตรีและดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองของนักเรียน สพฐ.ปี 2549 เฉลิมพระเกียรติฯ
240 รมว.ศธ.เปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
239 ารอนุมัติค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
238 รมว.ศธ. และ รมว.พม. ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนานักเรียนอาชีวะ
237 ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต
236 ภารกิจของ รมว.ศธ.ที่ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
235 รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดการประชุมอธิการบดีอาเซียนและสหภาพยุโรป
234 การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
233 รมว.ศธ.ให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศอิหร่าน
232 การประชุมอธิการบดีโลก
231 ลก.รมว.ศธ.ร่วมต้อนรับนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

230 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5/2549
229 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
228 การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2
227 รมว.ศธ.พบสื่อต่างประเทศและทูตเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
226 ศธ.แก้ปัญหาการขาดแคลนครู
225 นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี
224 รมว.ศธ.ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาใน จ.ฉะเชิงเทรา
223 ศธ.เปิดอาคารเสมารักษ์และศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม
222 ผลการรับนักเรียนของ สพฐ.ปีการศึกษา 2549
221 การจัดการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

220 การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
219 มว.ศธ.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกับ ศธ.
218 รมว.ศธ.หารือแนวทางการผลิตและพัฒนาครูกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สคศท.)
217มว.ศธ.รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนจากการชมการแข่งขันฟุตบอลโลก
216ธ.มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
215 ารรับน้อง
214 การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
213 มว.ศธ.ประชุมสัมมนาบุคลากรและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ
212 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรง
211 ผนยุทธศาสตร์ ศธ.ในช่วง 3-6 เดือน (กรกฎาคม–ธันวาคม 2549)

210 นื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 

 
209 การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
208 รมว.ศธ.ปาฐกถาพิเศษ "สถาบันอุดมศึกษากับอนาคตของชาติ"
207 รมว.ศธ.ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2549
206 มว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ครั้งที่ 4/2549
205 การสัมมนา "มองอนาคตยกเครื่องระบบแอดมิชชั่น : อะไรคือคำตอบ"
204 ปฏิรูปการศึกษากับ กรอ.
203 ศธ.หารือการสอนภาษาสำหรับชนกลุ่มน้อย
202 ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศธ.ในช่วงรัฐบาลรักษาการ
201 มว.ศธ.มอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

200 มว.ศธ.ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 7/2549

199 รมว.ศธ.เยือนไอร์แลนด์ อังกฤษ และฟินแลนด์
198ลขานุการ รมว.ศธ.ปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ
197 ลก.รมธ.ศธ.เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุที่ จ.ปราจีนบุรี
196 แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 10 ของ ศธ.
195 ความคืบหน้า ศธ.ขอวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
194 รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงของ สพฐ./สกอ./สอศ.
193 การสรรหาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
192 ศธ.เร่งพัฒนาเด็กชายขอบ
191 การศึกษาไทยในอนาคต 10–20 ปี

190 มว.ศธ.เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สอศ.กับเครือซิเมนต์ไทย
189 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ.
188 รมว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2549
187 ระกาศ ศธ.เรื่องการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล “เวิลด์คัพ ๒๐๐๖”
186 นโยบายนักเรียนตกซ้ำชั้น
185 TOA Paint (Thailand) มอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ
184 มว.ศธ.ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 6/2549
183 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4/2549
182 รุปผลความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือในส่วนของ ศธ.
181 รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประสบอุทกภัยที่ จ.สุโขทัย

180มว.ศธ.ประชุมหารือเพื่อสรุปและวางแผนการทำงานแอดมิชชั่นและการสอบโอเน็ต-เอเน็ต
179 มว.ศธ.ประชุมแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ที่ อ.ระแงะ นราธิวาส
 

 

 
178 ารกิจ รมว.ศธ. ที่ อ.ธารโต และเบตง จ.ยะลา
177 รมว.ศธ.เแถลงข่าวการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาในปี 2549
176 ปัญหาการขาดแคลนครู
175 ศธ.ออกประกาศเพื่อแก้ไขปัญหาการพนันฟุตบอลในสถาบันอุดมศึกษา
174 รมว.ศธ.ปล่อยคาราวานรินน้ำใจ สพฐ.ช่วยน้ำท่วมภาคเหนือ
173 มหกรรมสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ
172 รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาประสบอุทกภัยที่ จ.อุตรดิตถ์
171 รมว.ศธ.เฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่อิสลามวิทยาลัย

170 มว.ศธ.ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
169 มว.ศธ. เปิดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
168 มว.ศธ.เยี่ยมครูที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย
167 มว.ศธ.ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 5/2549
166 รัฐบาลแถลงข่าวการจัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี พุทธทาสภิกขุ

165 มว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ครั้งที่ 3/2549
164 รมว.ศธ.ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศรุ่น 3
163 ธ.หารือกับสำนักงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 3 และการใช้คอมพิวเตอร์
162 แนวทางการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ขาดแคลน
161 พฤษภาคมประชาธรรม

160 รมว.ศธ.มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้
159 แนวทางการดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง ศธ.
158 รมว.ศธ.และปลัด ศธ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูที่ จ.ปัตตานีและนราธิวาส
157 ศึกษาธิการสัญจรภาคใต้
156 ารแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
155 สรุปผลการแก้ปัญหาการตรวจข้อสอบ O-Net และ A-Net
154 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
153 มว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
152ลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษา
151 ศธ.กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมการเรียนระดับ ปวส.ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชน

150 ศธ.เตรียมการรับเปิดเทอม
149 ศึกษาธิการสัญจรภาคกลาง
148 วามคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และการเรียน 2 ภาษา
147 รมว.ศธ.ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
146 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง OKMD กับ ศธ.

145 หกรรมสืบสานปณิธานพุทธทาสภิกขุ
144 มว.ศธ.นำคณะเยาวชนเข้าเยี่ยมประธานองคมนตรี
143 วามคืบหน้าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
142 มว.ศธ.ประชุมเตรียมการเงินกู้ ICL

 

 
141 สานสายใยเยาวชน ครู ผู้ปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่โลกแห่งการเรียนรู้

140 ศึกษาธิการสัญจร ภาคเหนือ
139 รมว.ศธ.เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 4/2549
138 นวทางการแก้ไขปัญหาครูอัตราจ้างใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
137 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ จ.ปัตตานี
136 รมว.ศธ.ร่วมประชุม e-gov Asia 2006 Digital Learning Asia 2006
135 รมว.ศธ.และ รมว.สธ.ร่วมลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
134 รมว.ศธ.ซักซ้อมการทำงานร่วมกันของ สทศ. และ สกอ.ในการแก้ปัญหา O–Net, A-Net
133 มว.ศธ.ให้คำแนะนำครูที่ไปอบรมการสอนภาษาที่จีน
132 ความคืบหน้า O-Net, A-Net
131 มว.ศธ.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมภาคฤดูร้อน

130 ความคืบหน้าโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
129 รมว.ศธ.ประชุมหารือเรื่อง O–Net , A–Net
128 ปัญหาการขาดแคลนครู

127 มว.ศธ. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
126 รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมศูนย์การตรวจข้อสอบ O–Net, A-net
125 ธ.เตรียมจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย
124 ความคืบหน้าการเพิ่มเติมเนื้อหาวิทยาการโลกมุสลิม
123 ศธ.ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
122 รมว.ศธ.ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
121 ตัวแทนนักเรียนเข้าพบ รมว.ศธ.เรื่องการตรวจข้อสอบ O–Net, A-Net

120 ารทดสอบ O-Net, A-Net
119 บรรยากาศเนื่องในวันสงกรานต์ของกระทรวงศึกษาธิการ

118 แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
117 ศธ.แก้ไขสาระระเบียบโรงเรียนเอกชน
116 ศธ.แถลงข่าว "อนาคตการศึกษารองรับสังคมใหม่"
115 การจัดงาน ศธ.สัญจร ครั้งที่ 2
114 รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 2/2549
113 กณฑ์ของคุรุสภาเรื่องการปฏิบัติการสอน 1 ปี ตามหลักสูตรผลิตครู 5 ปี

112 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ สพฐ.
111 ครงการสานสายใจ เยาวชน ครู และผู้ปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่โลกแห่งการเรียนรู้
 

 

110 มว.ศธ.ประชุมผู้บริหาร ศธ.เพื่อพิจารณาเรื่องการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2549
109 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ
108 การกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เรียนปีการศึกษา 2548-2551
107 ข้อตกลงร่วมจากการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน และการประชุมสภาซีเมค
106 ารประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2549

105 สรุปประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนและประชุมสภาซีเมค ที่สิงคโปร์
104 รมว.ศธ.ร่วมประชุม SEAMEC และ ACED

103 พลังไทย ฉลาดใช้พลังงาน..หน้าร้อน
102 ศึกษาธิการสัญจร ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
101 การจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาล

100 การประชุมพิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานบุคคลของ ศธ.

099 การแถลงข่าวการประชุมอธิการบดีโลก
098 มหาวิทยาลัยเร่งหาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ
097 รมว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
096 นายกรัฐมนตรีเปิดงานครบรอบ 3 ปีโรงเรียนในฝัน
095 การประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ครั้งที่ 2/2549
094 การพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
093 มว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ศธ.
092 มว.ศธ.เป็นประธานเปิดศูนย์บริการ "งานดีที่น้องทำได้" ของ ศธ.
091 ยกเว้นภาษีฯ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา

090 วามก้าวหน้าการประเมินวิทยฐานะ
089 คณะกรรมการวางแผนการจัดหาสื่อข้าพบ รมว.ศธ.
088 นิทรรศการ กรอ."อยากเรียน และเรียนได้ ต้องได้เรียน"
087 มว.ศึกษาธิการ-มหาดไทย-แรงงานร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์บริการ "งานดีที่น้องทำได้"
086 มว.ศธ.ประชุมนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
085 ธ.จัดการประชุมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย
084 การบริหารงานของ ศธ.ช่วงการเปลี่ยนแปลงและปีปฏิรูปการเรียนการสอน
083 มว.ศธ.เปิดการสัมมนาเรื่องการสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
082 มว.ศธ.เปิดอาคารเรียน 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย
081 รมว.ศธ.เปิดการประชุมนานาชาติเรื่อง "ภาษากับพลวัตแห่งสังคม"

080 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
079 ารใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2549 ของ ศธ.
078 ปิดเทอม : อกาสทองของเด็กไทย
077 มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน
076 กาสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรของ สร. ศธ.
075 วามคืบหน้าการดำเนินงานกองทุน กรอ.
074 ศธ.หารือกับภาคเอกชน

 

 

073 รักษาการ รมว.ศธ.ประชุมผู้บริหาร ศธ.
072 ธ.แถลงข่าว "ค่ายศึกษามหาสนุก"
071 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

070 ศธ.รับมอบท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่จากรัฐบาลญี่ปุ่น
069 รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดงาน  "พลังอาชีวะสร้างชาติ : อา 2006"

068 ครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
067 ธ.ได้พิจารณารายละเอียดวงเงินคำของบประมาณปี 2550
066 พิธีเปิดกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
065 มว.ศธ.พบปะข้าราชการที่โรงเรียนนราธิวาส
064 มว.ศธ.และอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี
063 ารช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
062 การสอบ O–Net, A–Net
061 ศธ.จัดหาตำแหน่งรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างใหม่

060 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการโอนโรงพยาบาลชลประทานจาก สธ. มา ศธ.
059 นโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย
058 มว.ศธ.เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
057 มว.ศธ.ของไทยเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษากับ ศธ.สิงคโปร์
056 โครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ อ.อมก๋อย
055 มว.ศธ.เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจครูที่ จ.ยะลา
054 มว.ศธ.ประชุมเสวนาผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสงขลา
053 มว.ศธ.ประชุมมอบนโยบายปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอนที่พัทลุง
052 มว.ศธ.ประชุมสัมมนาครูสอนเก่ง เพื่อสอนนักเรียนทั่วประเทศ
051 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคาราวานแก้จนและตรวจเยี่ยม ร.ร.เด็กพิการที่เชียงใหม่

050 นโยบายแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
049 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยองค์กรนักศึกษา 153 สถาบันทั่วประเทศ
048 การประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
047 มว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาครั้งที่ 1/2549
046 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.
045 มว.ศธ.ประชุมสภาการศึกษา เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู
044 มว.ศธ.และ รมช.กษ.ร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา
043 ข้อยุติโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่จะเริ่มใช้เฉพาะในปีการศึกษา 2549

042 วามร่วมมือระหว่าง กศน.- สพฐ.- สอศ.ในโครงการเปิดสอนหลักสูตร ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
041 มว.ศธ.เปิดค่ายชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดของ สพท.ชลบุรี เขต 3

040 ก้าวใหม่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวันออก
039 มว.ศธ.เป็นประธานเปิดการเสวนายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

 

 
038 รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดเทศกาลการศึกษาทย-อังกฤษ ครั้งที่ 6
037 รมว.ศธ.เปิดงาน "Matichon U-Mart 2006"
036 งบประมาณประจำปี 2550 ของ ศธ.
035 รมว.ศธ.เปิดคลินิกช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน จ.ชายแดนภาคใต้
034 รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุมผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรในเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม 84 องค์กร
033 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.เดือนมกราคม 2549
032 ศธ.เร่งผลักดัน e–Learning สู่การปฏิรูปการเรียนการสอน
031 นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550

030 รมว.ศธ.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
029 ความร่วมมือทางการศึกษาไทย-ฝรั่งเศส
028 มว.ศธ.เปิดงานมหกรรมทางวิชาการ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2
027 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
026 ศธ.สนับสนุนโครงการเล่าเรื่องด้วยภาษามือ
025 รมว.ศธ.และ รมว.iCT ร่วมแถลงข่าวรับมอบคอมพิวเตอร์โรงเรียนในฝัน

024 ศธ.ส่งเสริมกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน
023 ธ.รับมอบหนังสือมือสองจากโตโยต้า
022 ศธ.ร่วมแก้ปัญหาความยากจน

021 แนวความคิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กไทย

020 มว.ศธ.ประชุมรับฟังการศึกษากับการแก้ปัญหาความยากจนที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

019 มว.ศธ.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย
018 ารประชุมสัมมนา เรื่อง การดำเนินการให้วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
017 มว.ศธ.ร่วมประชุมเสวนาเรื่องการศึกษาช่วยแก้ปัญหาความยากจนคนร้อยเอ็ด
016 นายกรัฐมนตรีเปิดงาน "คุรุบูชา 50 ปีวันครู" ปี 2549
015 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่บุรีรัมย์
014 รมว.ศธ.นำคณะสภาเยาวชนแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรี
013 นายกรัฐมนตรี เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2549
012 มว.ศธ.มอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นทั่วประเทศ
011 ศธ.ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ "2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน"


010 รมว.ศธ.ของไทย และ รมช.ศธ.จีน เจรจาความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศ
009 พิธีมอบรูปหล่อโลหะนายกุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)
008 ยุทธศาสตร์สำหรับแก้ปัญหาเด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาสฯ
007 ศธ.แถลงข่าวการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2549

006 รมว.ศธ.เปิดการประชุมปฏิบัติการ การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์
005 มว.ศธ.มอบผ้ากันหนาว และอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนที่ อ.อมก๋อย เชียงใหม่
004 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่สกลนคร
003 รมว.ศธ.เปิดงาน "มหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"
002 รมว.ศธ.ประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก
001 มว.ศธ.แถลงข่าวการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300
รวบรวม จัดเตรียมข้อมูล พัฒนา และนำเสนอ :
บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister,
Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0318  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318
The Best Screen Area - 1024 x 768 Pixels, Text Size : Medium