โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ประวัติส่วนตัว
 • เกิดวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2504

 • บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 15 หมู่บ้านป่ายาง ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
  จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์
  45150

 • โทรศัพท์ : 043 589 314 โทรสาร : 043 589 529 มือถือ : 081 872 1122

 ประวัติการศึกษ
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • ปวส. สาขาการจัดการ

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโยธินบูรณะ

 • ป.7 โรงเรียนบูรณะวิทย์ (ฝั่งธนบุรี)

 • ป.1-4 โรงเรียนบ้านเกษตร

 ประสบการณ์
 ทางการเมือง
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2538, 2539, 2544, 2548, 2549, 2550, 2551

 • เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

 • 18 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ประสบการณ์
 การทำงาน
 • 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคชาติไทย สมัยที่ 1 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)

 • 15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คนที่ 2

 • 15 สิงหาคม 2538 ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คนที่ 2

 • 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคความหวังใหม่ สมัยที่ 2 (ลาออก)

 • 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการพลังงาน

 • 19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม

 • 26 ธันวาคม 2539 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายการเมือง

 • 6 มกราคม 2544 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 8 พรรคไทยรักไทย

 • 27 กุมภาพันธ์ 2544 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  (พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

 • 12 มิถุนายน 2544 เลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคไทยรักไทย (62,863 คะแนน)

 • 27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

 • 2 เมษายน 2549 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคไทยรักไทย (53,129 คะแนน)

 • 23 ธันวาคม 2550 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคพลังประชาชน (145,522 คะแนน)

 • 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม

 • 1 ธันวาคม 2551 ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย

 • ประธานกรรมาธิการกิจการสภา

 • คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ สมาชิกรัฐสภา

 • กรรมการก่อสร้างรัฐสภา

 • ผู้เสนอ พ.ร.บ.คำสั่งเรียกฯ

 • ประธานคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย สภาผู้แทนฯ

 เครื่องราช
 อิสริยาภรณ์
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

 • มหาวชิรมงกุฎ

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

 
S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550