โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 ประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษ
  • ปริญญาตรี :  การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ พ.ศ.๒๕๓๓
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ปริญญาโท :  Master of Arts, Webster University สหรัฐอเมริกา ปี ๑๙๙๒

 ประวัติการทำงาน
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

  • ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร

  • กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  • กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

Follow us on Twitter

RSS Feed "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"

หน้าหลักของสำนักงานรัฐมนตรี กลับไป "ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี"
ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ
Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280-0309  FAX (02) 280-0309, (02) 280-0318

 
S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550