โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

พฎก.เงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. อนุมัติ
ร่างกฎกระทรวงในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

งานชุมนุมลูกเสือภาคอีสาน

ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา
ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
(ภาคอีสาน) ที่นครพนม

งานชุมนุมลูกเสือภาค ตวอ.

ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา
ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่นครพนม

งานชุมนุมลูกเสือภาคกลาง

ศธ.จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสา
ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
(ภาคกลาง) ที่ประจวบคีรีขันธ์

 
   
 

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

S O C I A L
M E D I A

Follow us on Twitter 

 
 
 
 

ข่าวนโยบาย รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855 2018 1,795,393
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ