โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มรภ.สุรินทร์ และ มรภ.ชัยภูมิ ในการจัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล (25 กรกฎาคม)

รับเสด็จฯ ที่อุทัยธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่อุทัยธานี
(21 กรกฎาคม)

บูรณะอาคารราชวัลลภ

พิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม
และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ
(วังจันทรเกษม) (25 กรกฎาคม)

ยกระดับการศึกษาชายแดนใต้

รมช.ศธ.ติดตามผลสัมฤทธิ์การยกระดับ
การศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จชต. (25 กรกฎาคม)

ทุนการศึกษาชายแดนใต้

พิธีมอบทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา
นักศึกษากลุ่มพิเศษ จชต. และทุนการ
ศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาท
ผู้ได้รับผลกระทบ (24 กรกฎาคม)

ราชกิจจาฯ ที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษา ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (23 กรกฎาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ