โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ครม.เยี่ยมชมนิทรรศการระหว่างการประชุม ครม.สัญจร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย เพื่อ SMEs และเกษตรกร” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับ 13 กระทรวง ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (28 มีนาคม)

แต่งตั้งซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา

ครม.รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการ
นโยบายและพัฒนาการศึกษา 10 ราย
(27 มีนาคม)

การกำหนดขนาดห้องเรียน

ศธ.กำหนดขนาดห้องเรียนระดับปฐมวัย-ประถม
-มัธยมฯ เป็น 30-30-40 ภายใน 5 ปี ยกเลิก
การสอบ LAS และปรับลดกิจกรรมของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 (27 มีนาคม)

ผลการประชุม ก.พ.อ.

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558
(27 มีนาคม)

นายก JC เข้าเยี่ยมคารวะ

รมว.ศธ.ให้การต้อนรับนายกยุวสมาคมนานาชาติ
(Junior Chamber International : JCI)
ในโอกาสเดินทางเยือนไทย (26 มีนาคม)

ร้อยเอ็ดโมเดล

กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้
"ร้อยเอ็ดโมเดล" เป็นต้นแบบจัดการเรียน
การสอนสายสามัญคู่ขนานกับสายอาชีพ

(25 มีนาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ