โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2557 (19 ธันวาคม)

ประชุมปฏิรูปการศึกษา

รมว.ศธ.เปิดเผยผลการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2557
(18 ธันวาคม)

คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน

นายกฯ เปิดงาน "โครงการคืนความสุขให้เธอ
...เยาวชน" ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (17 ธันวาคม)

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.ได้รับทราบของขวัญให้แก่ประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ของ ศธ. และอนุมัติงบฯ
ช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนอาชีวศึกษา
(16 ธันวาคม)

ช่วย รร.ประสบภัยหนาว

พิธีปล่อยขบวนรถ “โครงการรินน้ำใจ
ช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว”
(12 ธันวาคม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ที่สกลนคร (11 ธันวาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ