โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

มาตรา 44 รวมอาชีวะภาครัฐและเอกชน

12 กุมภาพันธ์ 2559 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน (12 กุมภาพันธ์)

ผลประชุมสภาการศึกษา

ผลการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 1/2559 (11 กุมภาพันธ์)

ศูนย์ความเป็นเลิศ

รมว.ศธ.หารือกับแนวทางส่งเสริม
และสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE)
(11 กุมภาพันธ์)

ลดความเหลื่อมล้ำ

รมช.ศธ.ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ที่เพชรบูรณ์ (11 กุมภาพันธ์)

หารือกับโปรตุเกส

รมช.ศธ.หารือกับเอกอัครราชทูต
โปรตุเกสประจำประเทศไทย
(11 กุมภาพันธ์)

ชี้แจงการสอบ O-NET

รมช.ศธ.แถลงข่าวชี้แจงข้อสอบ
O-NET (10 กุมภาพันธ์)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ