โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

เสวนาปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ - สพฐ. จัดเสวนา "ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. รวมทั้ง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมการเสวนาผ่านระบบ Video Conference ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างๆ (29 มกราคม)

เปิดเสวนาปฏิรูปการศึกษา

รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดการเสวนา
"ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(
29 มกราคม)

ผลการประชุม ก.พ.อ.

รมช.ศธ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2558 (28 มกราคม)

ผลประชุมปฏิรูปการศึกษา

ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 2/2558 (28 มกราคม)

พิธีสวนสนามยุวกาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธี
ปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดไทย
(27 มกราคม)

ครม.เห็นชอบวันหยุดเพิ่ม

ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการเพิ่ม
ในเดือนพฤษภาคม 2558 และอนุมัติร่าง
พระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(27 มกราคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ