โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ออท.เยอรมนีเข้าอำลาตำแหน่ง

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ชุลเซอ (H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและอำลาในโอกาสที่ใกล้พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง (2 กรกฎาคม)

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน
เปิดประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชน :
โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดน

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธาน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(1 กรกฎาคม)

ความปลอดภัยนักเรียนอาชีวะ

รมว.ศธ.ให้แนวทางในการประชุม
"การดูแลความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษา" (1 กรกฎาคม)

ผลประชุมองค์กรหลัก

รมว.ศธ.เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหาร
องค์กรหลัก (1 กรกฎาคม)

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งนายสุเทพ ชิตยวงษ์
เป็นรองเลขาธิการ กพฐ. และนางทิพย์สุดา
สุเมธเสนีย์ เป็นรองเลขาธิการ สกศ.
(30 มิถุนายน)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ