โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์สอบผู้บริหาร-38ค.(2)-ครูผู้ช่วย

ศึกษาธิการ – ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย (24 พฤศจิกายน)

ลูกเสือรัฐสภาโลก

รมว.ศธ.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ลูกเสือรัฐสภาโลก
ประจำปี 2557 (WSPU Executive Committee
Meeting 2014) ที่ชลบุรี (23 พฤศจิกายน)

ตรวจสนามสอบ GAT/PAT

รมช.ศธ."กฤษณพงศ์ กีรติกร" และผู้อำนวยการ
สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 1/2558 (22 พฤศจิกายน)

อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

ก.ค.ศ.เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
169 เขต (21 พฤศจิกายน)

การศึกษาผ่านดาวเทียม

คณะทำงานโครงการขยายผลการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โครงการขยายผล ที่โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
อำเภอเมืองเชียงใหม่ (21 พฤศจิกายน)

ตรวจเยี่ยม สทศ.

รมว.ศธ.และ รมช.ศธ.(กฤษณพงศ์)
ตรวจเยี่ยมการ
ดำเนินงานของ สทศ.
(21 พฤศจิกายน)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ