โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ประชุมชี้แจง รร.ประชารัฐทั่วประเทศ

ชลบุรี - โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ  จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการระยะที่ 1 ทั่วประเทศ 3,342 โรงเรียน (2 พฤษภาคม)

ตั้งอธิการบดี ม.มหาสารคาม

ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2 พฤษภาคม)

เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก
(29 เมษายน)

แก้ปัญหาการทุจริต ศธ.

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ
(29 เมษายน)

ประชุมรัฐมนตรีศึกษา

รมว.ศธ.ประชุมเชิงยุทธศาสตร์ระดับ
รัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ
ที่อินโดนีเซีย
(28 เมษายน)

อนุมัติเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูฯ
เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 7 ราย

(27 เมษายน)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ