โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ออท.ญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายชิเกะกะซุ ซะโตะ (H.E. Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (18 ตุลาคม)

หารือกับกรรมการคุรุสภา

รมว.ศธ. ประชุมหารือกับ
คณะกรรมการคุรุสภา (17 ตุลาคม)

ตรวจเยี่ยม รร.ที่ตราด

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยม
การดำเนินโครงการบวร และการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ที่ จ.ตราด
(16 ตุลาคม)

ภารกิจที่ รร.ชุมพลทหารเรือ

ภารกิจ รมว.ศธ. ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(16 ตุลาคม)

มหกรรมหนังสือระดับชาติ

รมว.ศธ.เปิดงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ
ครั้งที่
19” ภายใต้แนวคิด “ก. เอ๋ย ก. ไก่ฅ
เรียนรู้อดีต มุ่งสู่อนาคต”
(16 ตุลาคม)

ประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

รมว.ศธ.ให้นโยบายในการประชุมสัมมนา
ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
(16 ตุลาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ