โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ที่ รร.วัดนวลนรดิศ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์ของพระราชา” ในกิจกรรมสัปดาห์หนังสือและวรรณกรรม ครั้งที่ 34 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ (23 สิงหาคม)

รมว.ศธ.ลงพื้นที่

รมว.ศธ. ติดตามผลการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล ที่ จ.นครราชสีมา

ปนัดดาลงพื้นที่

ม.ล.ปนัดดา ติดตามผลการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลด้านสานพลังประชารัฐ
และศาสตร์พระราชา ที่ จ.นครราชสีมา
 

สุรเชษฐ์ลงพื้นที่

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ติดตาม
ผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ด้านการอาชีวศึกษา ที่ จ.นครราชสีมา

ศักยภาพการทำงานเป็นทีม

ศธ.-C.P.Group จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
“รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” ที่ CPLI เขาใหญ่

ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดการปฐมนิเทศ
ข้าราชการครูบรรจุใหม่ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ