โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลประชุม ก.ค.ศ.

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561

ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ศธ.เปิดเวทีรับฟังโครงการสร้างบัณฑิต
พันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ
รองรับ New S-Curve

การศึกษาสำหรับคนพิการ

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ เห็นชอบการปฏิรูป
การศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ

ชำระใบประกอบวิชาชีพ

คุรุสภา เปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียม
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ไทยนิยม ยั่งยืน

ศธ.พร้อมร่วมขับเคลื่อนการทำงาน
ภายใต้ 10 กรอบหลัก ตามโครงการ
"ไทยนิยม ยั่งยืน"

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ