โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านอุดมศึกษาของไทย" ในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (27 สิงหาคม)

ยกระดับคุณภาพมัธยม

รมว.ศธ.บรรยาย "การยกระดับคุณภาพ
การมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล"
ที่เชียงใหม่ (27 สิงหาคม)

ข้อบังคับคุรุสภา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา
การพิจารณาประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ (26 สิงหาคม)

การศึกษาชายแดนใต้

รมช.ศธ.มอบนโยบายในการประชุม
เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนใต้ ที่นราธิวาส (26 สิงหาคม)

แต่งตั้ง ผศ.-รศ.

ก.พ.อ.เห็นชอบแต่งตั้ง
ผศ. และ รศ. จำนวน 56 ราย
(26 สิงหาคม)

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ศธ.เตรียมปรับระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นระบบสอบกลาง
(24 สิงหาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ