โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

แผนการศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

จังหวัดพิษณุโลก - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุมและเป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือที่มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พะเยา และน่าน (27 พฤษภาคม)

ห้องเรียนกีฬา ภาคเหนือ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เห็นชอบให้
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เป็นโรงเรียนโครงการ "ห้องเรียนกีฬา"
แห่งที่2 ของภาคเหนือ (27พฤษภาคม)

CONNEXT ED

12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
(CONNEXT ED) จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 (27 พฤษภาคม)

พบนักเรียนราชวินิตมัธยม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะคณาจารย์
และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม
เพื่อเน้นย้ำการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม (26 พฤษภาคม)

แต่งตั้งศาสตราจารย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พิเศษ (26 พฤษภาคม)

แผนการศึกษานราธิวาส

การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี
พ.ศ.2560-2579 จ.นราธิวาส

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ