โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

แนะแนวศึกษาต่ออุดมศึกษาสำหรับเยาวชน 5 จชต.

อำเภอหาดใหญ่ - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม (24 กันยายน)

รับฟังแผนการศึกษาชาติ

รมว.ศธ.รับฟังร่างยุทธศาสตร์
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574
(23 กันยายน)

ประชุมผู้บริหารอาชีวะ

สอศ.ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ
งบประมาณ การปฏิรูปการอาชีวศึกษา
และการรับนักเรียน 
(23 กันยายน)

กล่าวสุนทรพจน์

ITD จัดการประชุม Trade and Development Regional Forum 2016
โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รมช.ศธ.เปิดประชุม
(22 กันยายน)

สร้างมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ศธ.-สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือสร้าง
มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน โดยอิงมาตรฐาน CEFR
(21 กันยายน)

ศูนย์กระจายสินค้า

พิธีมอบใบประกาศจัดตั้งศูนย์กระจาย
สินค้าระดับจังหวัด ขององค์การค้า
ของ สกสค.
(22 กันยายน)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ