โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

รมว.ศธ.แถลงนโยบายการศึกษา

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงนโยบายด้านการศึกษาผ่านระบบ Video Conference (29 สิงหาคม)

รร.นำร่องลดเวลาเรียน

สพฐ.เตรียมคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง
นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
(28 สิงหาคม)

แผนอุดมศึกษา 15 ปี

การประชุมกำหนดทิศทาง
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574)

นโยบายลดเวลาเรียน

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
และการประดับธงชาติไทย
ให้ใหม่และมีสีสดใสเสมอ (27 สิงหาคม)

แก้ไขปัญหา สกสค.

รมว.ศึกษาธิการ ประชุมกับเลขาธิการ
สกสค. - คุรุสภา - ผอ.องค์การค้าฯ
ติดตามการแก้ไขปัญหา (27 สิงหาคม)

ผลประชุมองค์กรหลัก

รมว.และ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมประชุม
กับผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก
(26 สิงหาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ