โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ทรูมอบโน๊ตบุ๊ค

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการ "ทรูปลูกปัญญา" จำนวน 402 เครื่อง ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ในการเรียนการสอน

ผลประชุมกระทรวง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2561

ผลประชุม ก.ค.ศ.

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ครั้งที่ 4/2561

ตรวจสอบทุจริต

รมว.ศธ.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบ
เรื่องทุจริตต่าง ๆ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.17 เม.ย.61 ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง

 
   
   

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

Website

 


 


 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ