โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ประชุมหัวหน้าคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E5

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) นำโดย  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม และ 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) จัดการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐทั้ง 3,342 แห่ง และแนวทางดำเนินการร่วมกันต่อไป (29 มิถุนายน)

ทุนชายแดนใต้

เปิดรับสมัครทุนอุดมศึกษาชายแดน
ภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้
1,871 ที่นั่ง ใน 76 มหาวิทยาลัย

ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รับมอบรางวัล
ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากร
มนุษย์ จากนายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี

ผลประชุมองค์กรหลัก

ลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
เป็นประธาน

ห้องเรียนดนตรี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ติดตามผล
การดำเนินงานโครงการห้องเรียนดนตรี
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัดตานี

ผลประชุม ก.พ.อ.

ผลการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม
ศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2560

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ