โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ปรึกษาหารือ กศจ.เป็นกรณีศึกษา-วาระสำคัญของชาติ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ พบปะหารือข้อราชการร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.เชียงใหม่) ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือในการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประสานการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (26 กุมภาพันธ์)

รับฟังปัญหา รร.ICU

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียน ICU
ที่พิษณุโลก
(25 กุมภาพันธ์)

การศึกษาพื้นที่ชายแดน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานการ
ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่
(25 กุมภาพันธ์)

Boot Camp พิษณุโลก

นพ.ธีระเกียรติฯ มอบนโยบายในการ
อบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค
ที่ศูนย์ รร.เฉลิมขวัญสตรี
(24 กุมภาพันธ์)

MBU Challenge #2

มมร แถลงข่าวการจัดมหกรรมการแข่งขัน
และประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา
"MBU Challenge #2" (24 กุมภาพันธ์)

ครอบครัวพอเพียง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดกิจกรรมของ
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามโครงการ
"ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม"
(24 กุมภาพันธ์)

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ