โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

นโยบายการเรียนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 

ศึกษาธิการ - นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู ผู้สอน จากโรงเรียนและสถาบันการอุดมศึกษา เกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ และการอบรมครูต้นแบบ (13 ตุลาคม)

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 

ครม.แต่งตั้งประธานและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สทศ. และ สสวท. (13 ตุลาคม)

โล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดฯ (12 ตุลาคม)

อ.กรอ.อศ.

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.ศธ.)
(12 ตุลาคม)

ตรวจเยี่ยม รร.ที่เชียงใหม่

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยม รร.วัดช่างเคี่ยน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
(9 ตุลาคม)

อาชีวศึกษาเอกชน

รมว.ศธ.บรรยายพิเศษในการประชุม
ผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน
ทั่วประเทศ (9 ตุลาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ