โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาปัตตานี 20 ปี

จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (จังหวัดปัตตานี) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี (23 เมษายน)

ตรวจเยี่ยมการสอบครูผู้ช่วย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
แข่งขันครูผู้ช่วย ที่ รร.เทพศิรินทร์
และ รร.ราชวินิต มัธยม (22 เมษายน)

ผลประชุม ก.ค.ศ.

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ครั้งที่ 7/2560 (21 เมษายน)

MOE One Team

สพฐ.ร่วมกับ C.P.Group จัดอบรม
รวมพลังสร้างสรรค์ทีม” กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษาและทีมงาน ครั้งที่ 3
ที่ CPLI เขาใหญ่
(21 เมษายน)

นักเรียนสานฝันฯ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียน
สานฝันการกีฬาฯ เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ที่สงขลา
(21 เมษายน)

แผนการศึกษาแห่งชาติ

สกศ.จัดการประชุมแถลง เรื่อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
ต่อสาธารณชน
(21 เมษายน)

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ