โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลประชุม ก.ค.ศ.

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2558 (28 พฤษภาคม)

ผลประชุม ก.พ.อ.

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ครั้งที่ 5/2558 (28 พฤษภาคม)

เปลี่ยนระบบประเมินภายนอก

สมศ.ปรับปรุงระบบประเมินคุณภาพภายนอก
เป็นระบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระงาน
ธุรการของครู เริ่มประเมินรอบที่ 4
เมษายนปีหน้า (27 พฤษภาคม)

มอบนโยบายอาชีวศึกษา

รมว.ศธ.มอบนโยบายอาชีวะ แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
สอศ.ทั่วประเทศ (27 พฤษภาคม)

ส่งเสริมจัดการศึกษาคนพิการ

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ครั้งที่ 1/2558 (27 พฤษภาคม)

มิติใหม่การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแสดงผลงาน
"มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย"
(21-22 พฤษภาคม)

   

 

Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ