.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 204/2562
งานชุมนุม "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นครพนม


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานชุมนุม"ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม, กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค​ 10 จัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายประเสริฐ​ บุญเรือง​ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน​ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์​ อินศรีไกร ที่ปรึกษา​สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, นายกวินทร์เกียรติ​ นนธ์พละ​ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม​การศึกษาเอกชน, นายสยาม​ ศิริมงคล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายธีรพงษ์ สารแสน​ ศึกษาธิการภาค​ 10 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม​ ณ​ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม​ มีลูกเสือ-เนตรนารี​ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 6,810 คน เข้าร่วมงานชุมนุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562

นายประเสริฐ​ บุญเรือง​ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานวันนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการ​ได้เสนอโครงการต่อสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับอนุญาตจำนวน​ 5 โครงการ​​ โดยแต่ละโครงการล้วนยิ่งใหญ่และสมพระ​เกียรติทั้งสิ้น​

สำหรับโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" จัดขึ้น​ 6 ภาค คือ ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562, ภาคกลางที่ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562, ภาคตะวันออกที่ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครพนม ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ครั้งต่อไปจัดพร้อมกัน 2 ภาค คือ ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนที่สงขลา ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 มีลูกเสือเข้าร่วมภาคละ​ 6,810 คน​ โดยเลข​ 68 หมายถึงพระชนมายุ​ 68 พรรษา เลข​ 10 หมายถึงรัชกาลที่ 10 ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จงภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเข้าร่วมงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากในรัชกาลที่​ 10

นอกจากนี้​ ศธ.ยังมีโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ ได้แก่​ งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ​ครั้งที่​ 21 จังหวัดชลบุรี, โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ​ ที่จังหวัดลพบุรี, โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ​ 68 รูป​ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโรงเรียนทรงอุปถัมภ์​ ระหว่างวันที่​ 28-30 กรกฎาคม​ 2562

สิ่งที่ต้องการฝากกับลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ คือ ขอให้ทุกคนยึดมั่นในความสุจริต​ ตรงต่อเวลา​ มีความรับผิดชอบต่อสังคม​ มีจิตอาสา​ และเป็นคนดีต่อสังคม​ ตลอดจนส่งต่อความดีงามเหล่านี้ให้กับผู้คนรอบข้างต่อไป

นายสยาม​ ศิริมงคล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม​ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานว่า จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทย​ มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม​ ชาติพันธุ์​ วิถีชีวิต​ ซึ่งชาวนครพนมมีความพยายามอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ โดยเฉพาะภาษาถิ่น​ นอกจากนี้จังหวัดนครพนม​ยังมีต้นทุนทางธรรมชาติที่งดงาม​ บ้านเมืองมีเสน่ห์​ ดึงดูด​นักท่องเที่ยวได้มาก​ มีแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์​มีชีวิตมากมาย​ ขอให้ผู้ร่วมงานทุกคนเก็บเกี่ยว​ประสบการณ์ในระหว่างที่อยู่จังหวัดนครพนมอย่างเต็มที่และมีความสุข​

นายธีรพงษ์ สารแสน​ ศึกษาธิการภาค​ 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ กล่าวว่าโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี​ รวมใจภักดี​ เทิดไท้องค์ราชัน" จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ และน้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ​ โดยให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ ประสบการณ์และวัฒนธรรม​ สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน​ เสริมสร้างทักษะชีวิต​ จิตอาสา​ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม​ ตลอดจนเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น​

ผู้เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้ ได้แก่​ ลูกเสือ-เนตรนารีทุกประเภทจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ลูกเสือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม​ คณะผู้กำกับลูกเสือและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น​ 6, 810 คน​ แบ่งเป็นกลุ่มย่อย​คือ​ หมู่บ้านไทยโส้ หมู่บ้านภูไทย​ หมู่บ้านไทแสก​ หมู่บ้านไทยข่า​ และหมู่บ้านไทญ้อ​ โดยจัดกิจกรรม​ 2 ส่วนคือ​ 1)​ การชุมนุมลูกเสือ​ กิจกรรมสวนสนาม​ และกิจกรรมในค่ายลูกเสือ​ 2)​ การขยายผลของกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์​ ซึ่งต้องดำเนินการไม่ต่ำกว่า​ 5 ครั้งภายในระยะเวลา​ 3 เดือน

นายพิชญะ วชิรานุมากุล​ อายุ​ 15 ปี​ ลูกเสือจากโรงเรียนบุญวัฒนา​ จังหวัดนครราชสีมา​เล่าว่าตนได้เดินทางมายังค่ายลูกเสือหนองญาติ​ จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่​ 5 มิ.ย.2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีสวนสนาม​ ซึ่งช่วงที่มาพักแรมได้มีการทำความรู้จักกับเพื่อนลูกเสือจากโรงเรียนอื่นหลายคน​ และคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการฝึกปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น​ รวมถึงได้เห็นการแสดงน้ำใจจากเพื่อนต่างโรงเรียน​ และคิดว่าจะนำประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนและรุ่นน้องที่โรงเรียนต่อไป

Written by ปารัชญ์ ไชย​เวช​
Photo Credit
อธิชนม์​ สลางสิงห์​
Rewriter/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค

   
  202 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดีฯ ภาคกลาง ที่ประจวบคีรีขันธ์
  200 งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดีฯ ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  114 ประกาศสถานที่จัดตั้ง ศธภ.
  086 ศธ.สร้างความเข้มแข็งทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการศึกษา6ภาค
  052 การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.
  022 ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคเหนือ ที่เชียงใหม่
  479 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ ศธ.ในภูมิภาค
  473 ประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค
  460 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค (2)
  455 ศธ.ประชุมแผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติการภาค
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ