.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 170/2562
ขอแสดงความยินดีกับ รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ”


คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 15/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 6 ราย และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 2 ราย

ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร" ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร" ในสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร (Clinical Professor Emeritus) ภาควิชาอายุรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

โอกาสนี้ ชาวกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความยินดีกับ 'ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร' รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  165 สกู๊ปหน้า 1 ไทยรัฐ ปฏิรูปการศึกษา สร้างคนไทยยุค 4.0
  157 ลงนามความร่วมมือ ยกระดับการศึกษาภาษาจีน
  139 ประชุมองค์กรหลัก 6/62
  138 เปิดหอสมุดคุรุสภา
  127 ประชุม คกก.คุรุสภา 3/62
  121 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่สูง จ.เชียงราย
  113 ย้ำ สกสค.ดูแลครูทุกมิติ
  101 หารือกับ กกร.
  079 แนวทางปฏิบัติเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  070 เดินหน้า สกสค.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ