.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 128/2562
รมว.ศธ.หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมนี


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันไทย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (Carnegie Mellon University: CMU), Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร, มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University), National Institute of Technology หรือ KOSEN เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับลดอำนาจการสั่งการจากส่วนกลาง สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้มีความเป็นอิสระและแข่งขันในระบบการตลาดที่เสรีอย่างเต็มที่ อาทิ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) ที่จัดสรรงบประมาณให้ครู สำหรับเลือกหลักสูตรอบรมและพัฒนาตนเองได้ตามความสนใจ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า สามารถประหยัดงบประมาณในการอบรมและพัฒนาครูได้จำนวนมาก และมีครูให้ความสนใจรูปแบบการอบรมและพัฒนาตนเองดังกล่าวกว่า 300,000 คน

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ของเยอรมนีในประเทศไทย ยินดีสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ ที่สภาหอการค้าเยอรมันไทยร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบ Demand Driven ที่สอดคล้องกับการผลิตกำลังคนในเยอรมนี รวมถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถานศึกษาในทุกระดับที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ยินดีให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งการสื่อสารได้หลายภาษาเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะเดียวกันการเรียนภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของตนเอง ก็ถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้เรียนด้วย

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Graphic/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  105 หารือกับผู้เชี่ยวชาญการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สหรัฐฯ
  096 หารือความร่วมมือไทย-อินเดีย
  094 หารือกับ Indiana University
  012 หารือกับ ออท.ปากีสถาน
  464 หารือกับ AUT นิวซีแลนด์
  441 ประชุมคณะทำงานร่วม ไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1
  430 หารือความร่วมมือกับไอร์แลนด์
  373 หารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์
  370 หารือกับ Tata Trusts ที่อินเดีย
  367 ปาฐกถาการประชุม ASIAN Summit ที่อินเดีย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ