.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 119/2562
เปิดศูนย์ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.สักกเวท ยอแสง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Airportels จำกัด ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน Technology Disruption ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้การเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในภาคการศึกษา จึงต้องเข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ ทั้งการผลิตและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง, ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้มีเป้าหมายชัดเจน นำความรู้ไปสร้างนวัตกรรม, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน, ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ Innogineer Studio ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือครบครัน พร้อมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับหลายภาคส่วน โดยศูนย์ Innogineer Studio ได้รับการออกแบบเป็นสถานที่ให้ผู้เชี่ยวชาญเก่ง ๆ ได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น นับเป็นการดำเนินงานเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคตข้างหน้า สอดคล้องกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ และทำให้เรามีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ Innogineer Studio จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดในการสร้าง “สังคมนวัตกรรมและผู้ประกอบการ” ให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม จาก SMEs สู่ Startup โดยบ่มเพาะความรู้ ปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และทักษะด้านเทคนิคชั้นสูง (Technical and Hand-on Skills) ให้กับนักศึกษา เมคเกอร์ สตาร์ทอัพ วิศวกร และนักวิจัยสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้อย่างอิสระ พร้อมปลดปล่อยจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

ภายในศูนย์ Innogineer Studio ประกอบด้วย Mechanical Studio, Electric Studio, Assembly Studio, Prototyping Studio, Machine Studio, Gallery Room, Co-working Space และ Meeting Room รวมทั้งมี Innogineer Studio Shop สำหรับจัดแสดงโชว์ผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดคนเข้ามาใช้บริการต่อปีจำนวนมาก และเป็นศูนย์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับความร่วมมือระหว่างธุรกิจอุตสาหกรรมกับเมคเกอร์และคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่อไป

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  104 แม่โจ้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเกษตรระดับนานาชาติ
  095 ผลประชุม ก.พ.อ.2/62
  093 สสวท.-มรภ.ลงนามร่วมมือยกระดับการเรียนวิทย์ยุคใหม่
  091 แนวทางออกแบบหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  077 ประชุมกับ กกอ.
  071 เสวนา50ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี ม.มหิดล
  048 บรรยายฝ่าวิกฤตการศึกษาไทยด้วยคุณภาพ
  041 ร่วมมือกับ CP All ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม
  037 มหิดล-บูรพาเตรียมร่วมมือผลิตกำลังคนรองรับ EEC
  008 เห็นชอบให้ Les Roches Global Hospitality เข้ามาจัดการศึกษาใน EEC
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ