.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 117/2562
รมว.ศธ.พบครูภาษาจีน รุ่น 4


สถาบันภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะและให้กำลังใจครูที่เข้ารับการอบรม เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.), ศาสตราจารย์พิเศษ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน, ผศ.ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านหลักสูตรการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันภาษาจีน สพฐ., ผู้บริหาร สพฐ. และครูภาษาจีน จำนวน 144 คน เข้าร่วม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการค่ายอบรมครูภาษาจีนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการอบรมเช่นเดียวกับการอบรมครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) เป็นระยะเวลา 1 เดือนในช่วงปิดภาคเรียน เพราะไม่ต้องการดึงครูออกจากห้องเรียน ซึ่งครูที่เข้าอบรมจะได้รับการประเมินความสามารถด้านภาษาจีนก่อนเข้ารับการอบรม อีกทั้งมีวิทยากรชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน ทำหน้าที่ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยครูที่เข้ารับการอบรมสามารถนำชั่วโมงการอบรมไปนับชั่วโมง เพื่อเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะได้

นอกจากการจัดค่ายอบรมครูภาษาจีนแล้ว  สพฐ. ยังได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีนในสถานศึกษา 5 แห่ง ในปีการศึกษา 2561 และในปีการศึกษา 2562 โดยจะเพิ่มห้องเรียนภาษาจีนอีก 7 แห่งในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง พร้อมกับฝึกฝนการใช้ภาษาจีนอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความคล่องแคล่ว ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ได้ตั้งเป้าหมายในการขยายผลห้องเรียนภาษาจีนให้มากขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานด้านภาษาจีนที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนเกิดการขยายผลอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาของไทย เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำให้เกิดภาคภูมิใจ เพราะในอนาคตภาษาจีนจะมีความสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษ โดยจะเห็นได้จากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในหลายด้าน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง, การลงทุนในประเทศจีน เป็นต้น

ดังนั้น กระบวนการเตรียมกำลังคนที่มีความสามารถด้านภาษาจีนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงส่งเสริมการสอนภาษาจีนในโรงเรียนของรัฐเพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ จึงขอให้ครูภาษาจีนทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจและร่วมเป็นกำลังสำคัญของประวัติศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้วย

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ทักษะภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน ประกอบกับประเทศจีนสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวหน้าและรวดเร็วอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก จึงเกิดแนวโน้มความจำเป็นและต้องการด้านการสื่อสารภาษาจีนมากขึ้นทั่วโลก อีกทั้งด้วยกระแสการพัฒนาของประเทศแถบตะวันออกของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น ทำให้กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการเร่งสร้างทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 2-3 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะแก่กำลังคนของเราให้มีความพร้อมรอบด้าน ซึ่งทักษะภาษาเป็นทักษะหนึ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางด้านการติดต่อสื่อสารอย่างมีนัยสำคัญในโลกอนาคต

ในนามของ สพฐ. จึงได้จัดโครงการอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4 เพื่อแสดงจุดยืนและสานต่อโครงการดี ๆ ที่จะช่วยพัฒนาครูที่เก่งและดี เพื่อไปสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดทักษะทางภาษาจีนให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

 

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  116 โครงการทำมาค้าขาย ที่สงขลา
  111 Edu Digital 2019 ภาคใต้ ที่สุราษฎร์ธานี
  109 ยกระดับการสอนอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ
  106 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่กาฬสินธุ์
  100 ให้นโยบาย ผอ.สพท.ใหม่ที่นครนายก
  088 ติดตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เชียงใหม่
  085 โครงการเพชรอินทนิล สุโขทัย
  084 มอบนโยบาย ผอ.สถานศึกษาใหม่ ที่นครนายก
  078 มอบนโยบายประชุม รร.คุณภาพประจำตำบล รุ่น 3 ที่สงขลา
  068 ประชุมกับบอร์ด กพฐ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ