.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 101/2562
รมว.ศธ.หารือ กกร.หนุนหลักสูตร BTEC ช่วยผลิตบุคลากรตอบโจทย์พัฒนาประเทศ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) หรือ กกร. เพื่อหารือการผลิตบุคลากรตอบโจทย์ความต้องการภาคเอกชนและการพัฒนาประเทศ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมา การผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ดำเนินการในลักษณะ Supply Driven ซึ่งยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการมากนัก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการผลิตกำลังคนป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในรูปแบบ Demand Driven เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยปลดปล่อยการศึกษาให้มีความอิสระ เป็นไปตามกลไกของตลาดอย่างเสรี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson สหราชอาณาจักร จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรอาชีวะมาตรฐานนานาชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะในการทำงานของผู้เรียน เมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับ พร้อมได้รับเงินเดือนตามระดับทักษะสมรรถนะและความสามารถจริง อีกทั้งสามารถไปทำงานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้พิจารณาหลักสูตรอาชีวะจากประเทศต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียนสายอาชีพมากขึ้น โดยสถาบันอาชีวศึกษาที่สนใจสามารถนำหลักสูตรไปปรับใช้ในการเรียนการสอนตามบริบทของแต่ละสถาบันได้ทันที

ดังนั้น จึงต้องการมาร่วมหารือกับ กกร. ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อขอความร่วมมือและให้การสนับสนุนรับเด็กอาชีวศึกษากลุ่มนี้เข้าทำงาน รวมทั้งหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติอื่น ๆ ในอนาคต ที่จะตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะมาตรฐานระดับนานาชาติ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศ ซึ่งหากการผลิตกำลังคนหลักสูตรอาชีวะนานาชาติเป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะช่วยดึงดูดให้มีผู้มาเรียนหลักสูตรนี้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน (Demand Driven) ได้อย่างแท้จริง

ในส่วนของทักษะภาษาอังกฤษ ก็ยังคงมีความสำคัญสำหรับใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการยกระดับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในประเทศ โดยดำเนินโครงการที่สำคัญในหลายด้าน อาทิ การอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp), โครงการ English for All เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการเน้นความสำคัญและจำเป็นในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูอย่างรอบด้านและตรงกับสาขาวิชาที่ครูต้องสอน ทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพครูตามโครงการคูปองครู, การส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน รักวิชาที่สอน และรักเด็ก เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม โดยรวบรวมการสอนของติวเตอร์ที่มีชื่อเสียง สื่อ และตัวอย่างข้อสอบ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม ที่จะเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการเรียนกวดวิชาของนักเรียนจำนวนมากด้วย

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  079 แนวทางปฏิบัติเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  070 เดินหน้า สกสค.
  063 ผลประชุมองค์กรหลัก 4/62
  049 หารือกับมูลนิธิ Nobel Charittable Trust
  046 สั่งปิดสถานศึกษา
  045 คุรุสภาเห็นชอบให้ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูทุกหลักสูตร
  029 ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 1/62
  026 แถลงผลการดำเนินงาน ศธ.ในรอบ 4 ปี
  025 งานวันครู ปี 2562
  023 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ