.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 97/2562
นโยบาย
การรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีนายอํานาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลอดจนศึกษาธิการจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมกว่า 250 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562 ที่แต่ละหน่วยงานยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประเด็นเปิดรับนักเรียนซ้ำซ้อนกัน ทั้งการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ภาพรวมของเด็กอนุบาลในช่วงวัย 3 ขวบทั่วประเทศ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ 3 ใน 4 เรียนกับ อปท. ที่เหลือเรียนในโรงเรียนเอกชน ส่วนที่เข้าเรียนในโรงเรียน สพฐ. มีจำนวนน้อยมาก จึงได้มอบให้ สพฐ. ปรับเปลี่ยนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น (Set Zero) โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ทุกครั้ง โดยในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการผู้แทนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครอง พร้อมกับจัดเตรียมข้อมูลจำนวนเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน เพื่อรายงานต่อ สพฐ. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ สพฐ. แก้ไขการเรียกช่วงชั้นระดับอนุบาลใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โดยปรับเกณฑ์การรับนักเรียนอนุบาลจากเดิมที่รับนักเรียนอนุบาล 1 (อายุ 4 ขวบ) ให้เปลี่ยนเป็น อนุบาล 2 (อายุ 4 ขวบ) เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนเอกชน และ อปท. และเน้นตัวเด็กเป็นหลัก

Written by อิทธิพล รุ่งก่อน
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  092 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/62
  087 ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  073 เผยแพร่บทความนำประชากรวัยเรียนกลับเข้าระบบการศึกษา
  065 ตรวจเยี่ยม รร.นานาชาติรักบี้ ชลบุรี
  061 คำสั่งมอบอำนาจรองปลัด ผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยปลัดฯ
  059 ประชุมบูรณาการความร่วมมือเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาฯ
  040 เผยแพร่บทความจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC
  036 ประกาศกระทรวง GAT/PAT
  021 ลงพื้นที่ กศน.แม่ฮ่องสอน
  019 งานวันเด็กแห่งชาติ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ