.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 65/2562
รมว.ศธ.เยี่ยมชม "สมาร์ทแคมปัส" โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานทดแทน ที่
รร.นานาชาติรักบี้ ประเทศ​ไทย จ.ชลบุรี


จังหวัดชลบุรี - เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการสมาร์ทแคมปัสของโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศ​ไทย​ อำเภอบางละมุง ซึ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการ อารมณ์ สังคมตามวัยอย่างเหมาะสม พร้อมชมนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานทดแทน ในโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรและสมาร์ทซิตี้โซลูชัน เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus) เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การดำเนินงานของโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างที่แท้จริง สอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า "การศึกษาไม่ใช่เพียงเพื่อการดำรงชีพเท่านั้น แต่ต้องเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตด้วย (Education for Life)" ดังเช่นที่โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสายเลือด ด้วยการสอนให้เด็กรู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ การสอนให้เด็กนึกถึงผู้อื่นพร้อมกับใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะตามมาหาทำลายสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการยกระดับจิตใจ และทำให้เด็กได้เรียนรู้ ใส่ใจผู้อื่น และเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นางทยา ทีปสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 2560 ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรเข้ามาใช้ในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน โดยมุ่งหวังให้เด็กได้รู้จักการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการพร่ำสอนหรือบอกกล่าวเท่านั้น แต่เด็กจะต้องได้รับการปลูกฝังให้รักและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ ด้วนการมีจิตสำนึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานมาผนวกเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือเด็กต้องเรียนรู้ว่าหากเราไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ ในอนาคตข้างหน้าจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับโลกที่เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไป

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  061 คำสั่งมอบอำนาจรองปลัด ผู้ตรวจราชการ และผู้ช่วยปลัดฯ
  059 ประชุมบูรณาการความร่วมมือเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาฯ
  040 เผยแพร่บทความจัดการศึกษาในพื้นที่ EEC
  036 ประกาศกระทรวง GAT/PAT
  021 ลงพื้นที่ กศน.แม่ฮ่องสอน
  019 งานวันเด็กแห่งชาติ
  015 นำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกฯ
  507 พระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
  502 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  500 ก.ค.ศ.ยกเลิก Logbook
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ