.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 55/2562
รมว.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย


อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย - นพ.ธีระ​เกียรติ​ เจริญ​เศรษฐศิลป์​ รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์​ ยอด​เพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของโรงเรียนบ้านรวมมิตร และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ​ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง เมื่อวันศุกร์ ที่​ 1 กุมภาพันธ์​ 2562 โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

โรงเรียนบ้านรวมมิตร ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เมื่อปี 2557 เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้เริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย ด้วยแนวคิดโครงการบ้านบัณฑิตน้อยของประเทศเยอรมนี เน้นพัฒนา​ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และมีการพัฒนา​ตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนโรงเรียนผ่านการประเมิน และสามารถจัดการศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปจนถึงปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน "หนูน้อยนักวิทยาศาสตร์" ของโรงเรียนบ้านรวมมิตร อาทิ การทดลองเพาะสับปะรดจากหัวจุก, น้ำหมักจากเปลือกสับปะรด, โครงการขี้ช้างมีดีกว่าที่คิด, การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน ลงมือทดลอง รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน และสรุปผลการทดลอง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช​วิทยาลัย เชียงราย  เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง​ และมีการขยายผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยไปยังโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา​ ด้วยการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในระดับประถมศึกษา ​เข้ากับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัดวิชาวิทยาศาสตร์​และคณิตศาสตร์​ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้วิทยาศาสตร์​เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทดลองแบบ Hands-on เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์​และวิศวกร​ที่มีคุณภาพ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม อาทิ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการ​จังหวัด​เชียงราย, นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต 36, นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, นายเมธ ปรางค์แสงวิไล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, นายเทิดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, ผู้บริหารสถานศึกษา​ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมติดตามผลการดำเนินงาน

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editorบัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  050 กลุ่มทรูสนับสนุนโน้ตบุ๊ก 5,000 เครื่องใน รร.สานพลังประชารัฐ
  047 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.สพท.
  043 ประชุม ผอ.สพท.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  039 ตรวจสนามสอบ ผอ.สพท.
  034 ประชุม รร.ร่วมพัฒนา ที่เชียงราย
  032 ลงนามร่วมมือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  031 บทบาทผู้นำในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  024 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร (รร.ร่วมพัฒนา) ที่เชียงใหม่
  018 ติดตามขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
  010 ศธ-CP All หารือรับ นร.ราชประชานุเคราะห์เข้าเรียนโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ