.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 51/2562
ศธ.จัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” เปิดพื้นที่การเรียนรู้ และประดิษฐ์อุปกรณ์นวัตกรรม ใช้บรรเทาสภาวะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน


วันนี้ (31 มกราคม 2562) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ และประดิษฐ์อุปกรณ์นวัตกรรม สำหรับใช้บรรเทาสภาวะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยมีผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพฯ 21 แห่ง และพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 79 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสากว่า 1,000 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันแก้ไขปัญหาในส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดมพลังทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในช่วงของการปิดเรียนเป็นเวลา 2 วัน (วันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อช่วยผลิตและประดิษฐ์อุปกรณ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับทราบ รู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเอง ไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ, การผลิตหน้ากากอนามัย (แมส) เพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาผลิตไปแล้วกว่า 50,000 ชิ้น, เครื่องพ่นละอองน้ำ 250 เครื่อง เพื่อติดตั้งบนอาคารสูงและบนพื้นดิน ทั้งในส่วนราชการและในพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤตหรือมีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์ Fix It Center ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 100 แห่ง เพื่อตรวจล้างทำความสะอาดท่อไอเสีย ไส้กรองรถยนต์ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ ฯลฯ ซึ่งเดิมเป็นศูนย์ที่ออกบริการประชาชนในช่วงของเทศกาลต่าง ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งมีการหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้ ในการผลิตรถยนต์เคลื่อนที่จากรถยนต์ต้นแบบที่อาชีวะมีอยู่ ซึ่งมีความคล่องตัวสูงและเข้าถึงพื้นที่ตรอกซอกซอยได้ดี เพื่อช่วยลดปัญหาอีกทางหนึ่ง

วันนี้จึงต้องการมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่มีจิตอาสา และเสียสละเวลานำความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองยังอยู่ในสภาวะวิกฤตทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังจากนี้คงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ทั้งในส่วนของแนวโน้มและปริมาณค่าฝุ่นละออง และความสามารถในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ เพื่อปรับแนวทางการทำงานให้มีความเหมาะสมต่อไป

"เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่ได้ฝากความระลึกถึงมายังนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน พร้อมขอบใจเด็ก ๆ ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลา เพื่อประดิษฐ์และผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของอาชีวะอาสา เพื่อประชาชนจะได้มาเข้ารับบริการ อีกทั้งยังจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเด็กเองที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์แก่สังคมด้วย" พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ปิดการเรียนการสอนแล้วจำนวน 41 แห่ง ประกอบด้วยในพื้นที่กรุงเทพฯ 21 แห่ง จังหวัดนครปฐม 6 แห่ง จังหวัดสมุทรปราการ 4 แห่ง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง จังหวัดปทุมธานี 3 แห่ง จังหวัดสมุทรสาคร 3 แห่ง และจังหวัดสมุทรสงคราม 3 แห่ง ในส่วนของการทำงานด้วยจิตอาสาครั้งนี้ที่จะเพิ่มจำนวนผลิตทั้งเครื่องพ่นละอองน้ำและหน้ากากอนามัยอีกหรือไม่นั้น ต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวัน แต่ในส่วนของศูนย์ Fix It Center ทั่วประเทศ ได้เปิดเป็นการเฉพาะกิจแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดปริมณฑล เพื่อตรวจล้างทำความสะอาดท่อไอเสีย ไส้กรองรถยนต์ รวมถึงตรวจสภาพเครื่องยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากเดิมจะเปิดช่วงที่มีเทศกาลหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น

 

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  490 ความก้าวหน้า BTEC
  477 เยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
  474 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  471 อาชีวะร่วมมหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลก
  463 ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก
  454 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ e2
  443 ลงนามกับ Pearson ที่อังกฤษ
  415 พัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล
  413 ศธ.-รง.ลงนามร่วมมือ Big Data
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ