.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 49/2562
ศธ.ให้การต้อนรับและหารือกับประธานมูลนิธิ Nobel Charitable Trust สร้างความพร้อมและพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนไทยสู่รางวัลโนเบล


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Mr David M. Matsumoto, ประธานมูลนิธิ Nobel Charitable Trust (NCT) และคณะ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ได้ให้การต้อนรับและหารือกับผู้แทนมูลนิธิ Nobel Charitable Trust Foundation จากประเทศสวีเดน รวมทั้งผู้แทนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส และสถาบันโฟกัสอะคาเดมี่ เพื่อสร้างความพร้อมและเป็นต้นแบบในการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนไทย สู่รางวัลโนเบลคนแรกของไทย และคนที่ 3 ของอาเซียน

โดยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ คือ เตรียมคัดเลือกนักเรียนทุนของไทย 3 คน ไปร่วมงาน Polo Club และเข้าพบสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในเดือนมิถุนายน 2562, และนักเรียนทุนอีก 3 คน ไปร่วมงาน Nobel Prize Ceremony Award และเข้าพบ Dr Michael Nobel ที่ประเทศสวีเดน ในเดือนธันวาคม 2562 รวมทั้งเตรียมศึกษาแนวทางการสร้างพิพิธภัณฑ์โนเบล (Nobel Inspiration Museum) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ในการเดินทางครั้งนี้ มูลนิธิได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบพัฒนาด้านการเรียนรู้ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนทุนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทยไปสู่ระดับโลก โดยมูลนิธิพร้อมจะจัดตั้งศูนย์ Global Genius Center ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจาก ศธ. ให้โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเป็นศูนย์ต้นแบบ Global Genius Center

นอกจากนี้ มูลนิธิจะร่วมจัดงาน Nobel Inspiration Award เพื่อค้นหานักเรียนที่สร้างนวัตกรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ ก่อนจะขยายผลโครงการนำร่อง 20 โรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งดำเนินการโครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการสากล Global Entrepreneurship Center เน้นพัฒนาครูต้นแบบในระบบ Coaching ด้วยการฝึกลงมือทำ ติดตามผล และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างธุรกิจได้ด้วยตัวเอง (Start Up) หรือการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ซึ่งจะช่วยสร้างผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ของไทยอีกด้วย

ด้านประธานมูลนิธิมูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส และสถาบันโฟกัสอะคาเดมี่ (Focus Human Development International Foundation และ Focus Academy) กล่าวว่า มูลนิธิมีหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการสากล (Global Entrepreneurship Forum) ของ GPS. Dutch Model ที่เน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนและทำงานร่วมกันตามความถนัดของแต่ละบุคคล ช่วยส่งเสริมให้เข้าใจวิธีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างธุรกิจ และสร้างความสำเร็จร่วมกัน โดยหลักสูตรนี้พร้อมนำมาใช้ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาของไทย

อนึ่ง ในการเดินทางมาไทยในครั้งนี้ มูลนิธิ NCT ได้มอบเหรียญที่ระลึกตระกูลโนเบล 3 เหรียญ ให้แก่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ เพื่อที่จะได้เป็นแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมในแต่ละปี ประกอบด้วย Coin of Alfred Nobel, Coin of Peter the Great และ Coin of Mikhail Lomonosov โดยเหรียญทั้งสามแสดงถึงสัญลักษณ์ 5 ประการ เป็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จ ได้แก่ ความมีปัญญา ความกล้าหาญ ความกตัญญู ความรัก และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยจัดพิธีมอบเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นเกียรติกว่า 900 คน

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
ขอบคุณข้อมูล มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  046 สั่งปิดสถานศึกษา
  045 คุรุสภาเห็นชอบให้ทดสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูทุกหลักสูตร
  029 ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 1/62
  026 แถลงผลการดำเนินงาน ศธ.ในรอบ 4 ปี
  025 งานวันครู ปี 2562
  023 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่เชียงใหม่
  017 เปิดตัวไฮสโคป รร.สาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  016 แถลงข่าววันครู
  014 แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบปาบึก
  011 ครูดีไม่มีอบายมุข
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ