.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าว ที่ 39/2562
รมช.ศธ.
ตรวจสนามสอบคัดเลือก ผอ.สพท.


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายสนิท แย้มเกษร และนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. แทนตำแหน่งที่ว่าง 40 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 31 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 ตำแหน่ง โดยความร่วมมือของ สพฐ., สำนักงาน ก.ค.ศ. และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถือว่าดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งในเรื่องของสถานที่ มาตรฐานห้องสอบ ระบบการจัดสอบ ที่มีความโปร่งใสและยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการคาดหวังว่าจะสามารถคัดเลือกบุคคลมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้อย่างครบถ้วน ได้คนที่มีศักยภาพ มีสมรรถนะ ที่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ในวันนี้ (27 ม.ค.62) เป็นการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงาน ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ ซึ่งจะมีการพิจารณาด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ การประเมินประวัติและผลงาน ประสบการณ์ทางการบริหาร การประเมินศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการประเมิน 360 องศา ที่ให้เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา ร่วมประเมินความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งด้วย เป็นต้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุด แยกส่วนออกจากกันอย่างชัดเจน จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก และภาค ข ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ค ต่อไป

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  034 ประชุม รร.ร่วมพัฒนา ที่เชียงราย
  032 ลงนามร่วมมือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  031 บทบาทผู้นำในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  024 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร (รร.ร่วมพัฒนา) ที่เชียงใหม่
  018 ติดตามขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
  010 ศธ-CP All หารือรับ นร.ราชประชานุเคราะห์เข้าเรียนโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
  009 Edu Digital 2019 เชียงใหม่
  007 ประชุมทางไกลแนวทางบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่
  006 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน เชียงใหม่
  505 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ