.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 14/2562
ศธ.เตรียมแนวทางช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ "ปาบึก"


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.ปรีชา​ สุนทร​านันท์ ผู้ช่วย​เลขานุการ​รัฐมนตรีว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวในที่ประชุมถึงแนวทางการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลสถานศึกษา ตลอดจนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ซึ่งในช่วงดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK) กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งมีศูนย์กลางที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนภูมิภาคอีก 36 แห่ง ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6,7 และ 8 เพื่อการเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ครอบคลุมใน 14 จังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ตลอดจนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

ในส่วนของการช่วยเหลือฟื้นฟู  ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน และช่วยเหลือได้ตรงจุดมากที่สุด พร้อมทั้งให้ สอศ.รณรงค์รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อาทิ อะไหล่ต่าง ๆ ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ยังสามารถใช้การได้ น้ำมันเครื่องจากภาคเอกชน เป็นต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  011 ครูดีไม่มีอบายมุข
  005 ยกระดับครูวิทย์ยุคใหม่
  003 ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติปาบึก
  496 คำขวัญวันครู ปี 2562
  484 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น4 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  469 พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลฯ
  462 แนะฝึกฌาน 4
  449 นโยบายและจุดเน้น ศธ.ปีงบประมาณ 2562
  431 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRO2018 ที่เชียงใหม่
  423 เสวนาปฏิรูปประเทศฯ การศึกษาบุคลากรสุขภาพ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ