.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 12/2562
รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในอนาคตจะมีความท้าทายด้านการศึกษาเกิดขึ้นในหลายด้าน ทั้งการร่วมมือกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย การส่งเสริมการแบ่งปันทรัพยากร ตลอดจนการหาจุดแข็งร่วมกันของแต่ละประเทศ และความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคนี้ ให้มีความก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งทัดเทียมกับนานาประเทศได้

ในเรื่องการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยไปเรียน "อิสลามศึกษา" ที่ปากีสถานจำนวนมาก เนื่องจากปากีสถานตั้งอยู่ไม่ไกลจากไทยมากนัก และมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างกัน โดย ศธ.มีความยินดีและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการดำเนินงานของ ศธ.ด้วยว่า ในขณะนี้กำลังเร่งปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0, การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, การกระจายอำนาจการบริหารให้กับสถานศึกษาในพื้นที่, ลดการควบคุมอำนาจจากส่วนกลาง เป็นต้น

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กล่าวว่า การเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกัน โดยปากีสถานยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาจากปากีสถาน มาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของไทยหลายแห่ง อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ในส่วนของปากีสถานเอง ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาไทยสำหรับไปเรียนต่อที่ปากีสถานเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้คนรู้จักปากีสถานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดหวังว่าไทยและปากีสถานจะได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันในอนาคต

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล​ รุ่ง​ก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  464 หารือกับ AUT นิวซีแลนด์
  441 ประชุมคณะทำงานร่วม ไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1
  430 หารือความร่วมมือกับไอร์แลนด์
  373 หารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์
  370 หารือกับ Tata Trusts ที่อินเดีย
  367 ปาฐกถาการประชุม ASIAN Summit ที่อินเดีย
  338 เลขานุการ รมว.ศธ.หารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาฯ เวียดนาม
  297 World Bank เสนอผลวิจัยต่อ ศธ.
  273 ระชุมเตรียมการคณะทำงานร่วมไทย-โมร็อกโก
  259 หารือกับ รมช.การค้าฯ ออสเตรเลีย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ