.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 10/2562
ศธ.และ CP All ประชุมหารือการรับนักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ เข้าเรียนตามโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม จบแล้วมีงานทำ


ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมหารือการรับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ EEC, พล.ท.องอาจ ชวาลวิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ EEC, ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ม.พะเยา, มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ, วท.เทคโนโลยีสยาม, ม.รัตนบัณฑิต, ม.เจ้าพระยา, ผู้แทน สพฐ. รวมทั้งผู้บริหารและครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ซึ่งถือเป็นโครงการพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากจน (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์) ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และมีโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบการทันทีเมื่อจบการศึกษา

ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่ และมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่ร่วมโครงการ มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวนนักเรียนที่สามารถรับได้ และข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำเป็น

ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 แห่ง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะจับคู่กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ หรือตามที่ที่ประชุมกำหนด เพื่อรับนักเรียน 30-40 คน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าเรียน ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยพะเยา คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 24 (จ.พะเยา)

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 46 (จ.ชัยนาท)

  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คู่กับ รร.ราชประนุเคราะห์ 30 และ 31 (จ.เชียงใหม่)

  • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 (จ.เพชรบุรี)

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 33 (จ.ลพบุรี) และ รร.ราชประชานุเคราะห์ 45 (จ.กาญจนบุรี)

  • มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คู่กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 23 (จ.พิษณุโลก)

ทั้งนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย 6 แห่ง กับ รร.ราชประชานุเคราะห์ 8 แห่ง  และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) และคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธาน ในเดือนมกราคม 2562

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit อิทธิพล​ รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor/Graphic บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  009 Edu Digital 2019 เชียงใหม่
  007 ประชุมทางไกลแนวทางบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่
  006 เปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน เชียงใหม่
  505 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  494 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  493 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
  489 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  482 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  466 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น
  451 เยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ