.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 6/2562
ศธ.ขับเคลื่อน​นโยบาย​รัฐบาล​ เปิด​ลานกีฬา​เพื่อ​ประชาชน จังหวัด​เชียงใหม่​


พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็น​ประธาน​ในพิธีเปิด​ลานกีฬา​เพื่อ​ประชาชน​ จังหวัด​เชียงใหม่​ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนา​นนท์​กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายมนัส ขันใส รองผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​เชียงใหม่, นายบุญรักษ์​ ยอด​เพชร​ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหาร​กระทรวง​ศึกษาธิการ, ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนผู้แทนชุมชน นักเรียน และประชาชน จำนวน 2,500 คน เข้าร่วม​งาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มกราคม​ 2562​ณ​ โรงเรียนสันกำแพง​ อำเภอ​สันกำแพง​ จังหวัด​เชียงใหม่​

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ช​ั​ยวงศ์ กล่าวว่า การเปิดลานกีฬาในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ในช่วงสัปดาห์แรกของการทำงานในปี 2562 ที่จะเกิดประโยชน์โดยตรงกับนักเรียนและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ​เปิดสถานศึกษา ​เพื่อเป็นลานกีฬาให้กับประชาชน เข้ามาใช้สนามกีฬา โรงยิม และสิ่งอำนวยความ​สะดวก​ต่าง ๆ ซึ่งการกีฬาถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ และมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และบุคลากรของประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพราะการมีกำลังคนที่มีคุณภาพ ก็จะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในส่วนของกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ได้ให้ความสำคัญกับการกีฬา ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา​มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมและแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการเปิดลานกีฬาให้ประชาชน​เข้ามาใช้ประโยชน์นั้น ได้มอบให้สถานศึกษาทุกระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมเปิดสถานศึกษาให้เป็นลานกีฬาเพื่อประชาชน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา และมีจิตอาสา มาเป็นผู้นำการออกกำลังกายและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาด้วย

รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวด้วยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าการกีฬา คือ สิ่งที่มีคุณค่า ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัย จิตใจแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา​ รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีความรู้รักสามัคคี ดังนั้น การดำเนินงานหลังจากนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในสถานศึกษาอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมกับดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม​ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต​พื้นที่การศึกษามัธยม​ศึกษา เขต 34 กล่าวว่า โครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อรักษาสุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการออกกำลังกายและเล่นกีฬา​ให้กับประชาชนในชุมชน

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งและทุกสังกัด เปิดลานกีฬาให้ประชาชนเข้ามาใช้สถานที่ในโรงเรียน เพื่อออกกำลังกายและเล่นกีฬา​อย่างคุ้มค่านั้น โรงเรียนสันกำแพงได้สนับสนุนโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชน ด้วยการเปิดสนามกีฬา ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็น พร้อมกับเปิดให้บริการเครื่องออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ และส่งเสริมให้โรงเรียนในเครือข่ายและหน่วยงานส่วนราชการเข้ามาใช้สถานที่ในการจัดแข่งขันกีฬาด้วย ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาตามหลักสูตรการศึกษาที่กำหนด อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาตามประเภทและชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัยตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการทักษะชีวิต พร้อมต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในห้วงต่อไป โรงเรียนสันกำแพงพร้อมที่จะสนับสนุนและให้บริการเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเล่นกีฬา การเต้นแอโรบิค หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  505 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
  494 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  493 ประชุมปฏิบัติการ รร.ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
  489 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  482 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร อุดรธานี
  466 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น
  451 เยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน ชลบุรี
  444 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีนครศรีธรรมราช
  435 อ่างขางโมเดล
  434 ลงพื้นที่สุพรรณบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ