.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 3/2562
ศธ.ตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ เตรียมรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก” PABUK


(3 ม.ค. 2562) นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 1/2562 ว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมแผนป้องกันภัยพิบัติของสถานศึกษา ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนเรื่องพายุปาบึกได้ทวีความแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2 ถึง 4 เมตรระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2562

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” PABUK โดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ คือ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล เพื่อเตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีสถานที่ตั้งของศูนย์ได้แก่

   1. ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
   2. ส่วนภูมิภาค มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ธานี 2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่และตรัง 3) สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จังหวัดยะลา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาสและสตูล

ในส่วนของมาตรการป้องกันภัยพิบัติ พายุโซนร้อน “ปาบึก” PABUK เป็นการดำเนินการเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครู นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของพายุโซนร้อนปาบึกจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึกของกระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งเตือนแก่ครู นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก พร้อมทั้งซักซ้อมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์

นอกจากนี้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในที่ปลอดภัย จัดเตรียมอุปกรณ์ยังชีพ ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อสารเพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเดินทางของนักเรียนนักศึกษา โดยให้เน้นความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญ หากมีความจำเป็นต้องสั่งปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่พักพิงในกรณีจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติ และสำรวจซ่อมแซมอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า-ประปา ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์

ขณะเดียวกันได้มีการกำหนดมาตรการบรรเทาภัยพิบัติ พายุโซนร้อน “ปาบึก” PABUK เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และรายงานผลกระทบในระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติต่อศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึกของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สำรวจความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของครู นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานศึกษา และประสานความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดอาชีวะอาสา ลูกเสือจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนรายงานข้อมูลความเสียหายและผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน, อานนท์ วิชานนท์
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  496 คำขวัญวันครู ปี 2562
  484 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น4 ลงนามจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
  469 พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลฯ
  462 แนะฝึกฌาน 4
  449 นโยบายและจุดเน้น ศธ.ปีงบประมาณ 2562
  431 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRO2018 ที่เชียงใหม่
  423 เสวนาปฏิรูปประเทศฯ การศึกษาบุคลากรสุขภาพ
  422 ประชุมบอร์ด สสวท
  416 ประชุมองค์กรหลัก
  391 สำนักงาน ป.ป.ช.ประกาศผลประเมิน ITA หน่วยงานภาครัฐ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ