.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 002/2562
ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา Volunteer KIDS” โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ในชื่อ "นอกหน้าต่างบานเล็ก" ซึ่งในการจัดทำหนังสือดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ความว่า "เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า"

นอกจากนี้ หนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 มีเนื้อหาประกอบด้วยผลงานจากนักเรียนทั่วประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์และบทความพิเศษจากนักเขียนรับเชิญ อาทิ “กระดาษวาดฝัน” บทกลอนแด่นักวาดฝัน จาก “กุดจี่” พรชัย แสนยะมูล นักเขียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561, น้องแพร เจ้าของเพจ น้องแพรพาเพลิน สาวน้อยนักฝันมุ่งมั่นสู่การเป็นช่างแต่งหน้าระดับโลก เป็นต้น ซึ่งจะจัดพิมพ์จำนวน 3,000 เล่ม เพื่อมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2498 โดยในปี 2562 นี้เป็นการจัดงานฉลองวันเด็กครั้งที่ 64 ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่

  • กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 890 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล

  • กิจกรรมการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 07.00-17.00 น. ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมรอบบริเวณกระทรวงศึกษาธิการออกเป็น 4 โซนหลัก ดังนี้
        - โซนที่ 1 : KIDS THINK (เด็กเก่ง) เพื่อให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่, กิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศ, กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นต้น
        - โซนที่ 2 : KIDS DO (เด็กดี) เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอันดีงามและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมีกิจกรรม อาทิ กิจกรรมการแยกขยะ, กิจกรรมบริจาคของให้เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น
        - โซนที่ 3 : HAPPY KIDS (เด็กมีความสุข) เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่นสวนสนุก, ฐานบุกเบิกผจญภัย, กิจกรรมแจกลูกฟุตบอล เป็นต้น
        - โซนที่ 4 : KIDS STAGE (เด็กเป็นแบบอย่าง) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ดี โดยมีกิจกรรม เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การเขียนปณิธาน “หนูอยากทำอะไรเพื่อสังคม” เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลยังได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ คือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Library ซึ่งมีหนังสือในระบบออนไลน์กว่า 10,000 เล่ม และการเปิดตัวเว็บไซต์ติวฟรีดอทคอมฉบับเต็ม เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าไปเรียนรู้เนื้อหารายวิชาต่าง ๆ กับติวเตอร์ชื่อดังของประเทศได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในงานและนอกบริเวณการจัดงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มอัตรากำลังด้วย

พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต กล่าวว่า การรักษาความปลอดภัยในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจมีแผนที่จะแบ่งกำลังดูแลความปลอดภัย ตามพื้นที่จัดงาน 4 โซน ได้แก่ ถนนราชดำเนินนอกและทางคู่ขนาน, บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงศึกษาธิการ, ถนนลูกหลวงตั้งแต่แยกสะพานมัฆวานสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงแยกประชาเกษม และบริเวณคุรุสภา รวมทั้งมีการตั้งจุดคัดกรองจำนวน 3 จุด โดยจุดคัดกรองหลักตั้งอยู่บริเวณแยกสวนมิสกวัน ส่วนจุดที่ 2 – 3 ตั้งอยู่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการและแยกประชาเกษม

นอกจากนี้ มีการจัดกำลังสายตรวจเดินเท้าในเครื่องแบบและตำรวจสืบสวนนอกเครื่องแบบ ในพื้นที่จัดกิจกรรมทั้ง 4 โซน ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรอบบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20 นาย และจัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เพื่อรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 2 นาย ทั้งนี้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิตได้นำกำลังหน่วย EOD และสุนัขตำรวจเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของการเตรียมพื้นที่จัดงานด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

สำหรับการเดินทางมาร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำรถยนต์ไปจอดที่สนามม้านางเลิ้งและสวนสัตว์ดุสิต โดยจะมีรถของ ขสมก. ให้บริการรับ – ส่ง จากจุดจอดรถถึงข้างกระทรวงศึกษาธิการฟรี ทั้งนี้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ควรติดบัตรที่มีรายละเอียดการติดต่อผู้ปกครองไว้กับตัวเด็ก ในกรณีที่มีเด็กพลัดหลงในงาน กองอำนวยการจะได้ประสานให้มารับเด็กได้อย่างปลอดภัย

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, ปารัชญ์ ไชยเวช
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  507 พระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
  502 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  500 ก.ค.ศ.ยกเลิก Logbook
  497 ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ศธ.
  483 คำขวัญวันเด็ก ปี 2562
  472 ผลประชุม คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.
  453 ผลประชุม ก.ค.ศ.13/61
  448 ให้นโยบายการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย สป.
  447 พัฒนาทักษะฟังพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง แม่สอด
  445 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ