.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 476/2561
ศธ.จัดพิธีรับมอบ
นักเรียนไทยทุนการศึกษาจากรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 6


นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 6 เมื่อค่ำวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายมูฮัมหมัด อาฟาดิ อาบู บาการ์ กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา, รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารโรงเรียนประจำและโรงเรียนที่เป็นเลิศ กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย, คณะครูและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและมาเลเซีย ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยความมานะ อดทน โดยใช้ชีวิต ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลานานถึง 5 ปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ย่อมจะมีความภาคภูมิใจในตัวของนักเรียนด้วย นอกจากนี้ ครูอาจารย์ที่โรงเรียนก็ยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน มีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

ท่ามกลางความภาคภูมิใจอย่างมากมายเช่นนี้ ความสำเร็จก้าวต่อไปของนักเรียน คือ "จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีงานทำ และที่สำคัญเป็นคนดีของชาติ" คือ ความหวังของคณะครูที่เฝ้าคอยดูศิษย์ของครูก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดก็จงอย่าท้อ ปัญหาอุปสรรคย่อมมีการแก้ไขเสมอ เมื่อแก้ไขในเวลาสั้นไม่ได้ จงอดทนพยายามฟันฝ่าอุปสรรคนั้นให้ได้ คนเรานั้นต้องมีคำว่า "ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ" อันได้แก่ "ประเทศชาติ ท้องถิ่น คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ และผู้ให้ความเมตตาเรา ด้วยการรักดี รู้จักทดแทนบุญคุณ"

ในนามกระทรวงศึกษาธิการไทย ขอแสดงความขอบคุณมายังกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และคณะครูโรงเรียน SBPI Jempol และ SMKA Maahad Hamidiah ที่ให้โอกาสแก่นักเรียนไทยได้รับการศึกษาที่ดี ตลอดจนการอบรมดูแลนักเรียนไทยเป็นอย่างดีตลอดมา พร้อมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต

นายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ได้มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ปีละ 60 ทุน เป็นระยะเวลา 6 ปี รวมทั้งสิ้น 360 ทุน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2556 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว จำนวน 313 คน

ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SPM) จำนวน 47 คน นักศึกษากลุ่มนี้ คือ ผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและมีศักยภาพและความสามารถในหลายด้าน เช่น ภาษาต่างประเทศ และภาวะความเป็นผู้นำ เป็นต้น ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จึงจัดพิธีรับมอบนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SPM) ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 6 จากโรงเรียนประจำแบบบูรณาการ SBPI Jempol และ SMKA Maahad Hamidiah ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนทุน จำนวน 47 คน ผู้ปกครอง คณะครู และเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลมาเลเซีย ได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างสมบูรณ์ เป็นการแนะแนวการการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


Written by ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.
Photo Credit
ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  439 อบรม dothaiproduct.com ที่ปัตตานี
  424 ตรวจสอบทุจริตจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รร.เอกชน
  390 วางศิลาฤกษ์อาคาร ศปบ.จชต.ที่ปัตตานี
  387 ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ ตามกลไกประชารัฐ 7/61 ที่ปัตตานี
  349 เปิดโครงการ รร.ประชารัฐ จชต. ที่ยะลา
  348 แถลงผลงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต.ที่ปัตตานี
  340 เปิดงาน Google for Education ที่ปัตตานี
  324 ประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการเพื่อส่งเสริมพหุวัฒนธรรมฯ 2/61
  322 กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class จชต.ที่ปัตตานี
  248 บทความ: ศธ.ส่วนหน้าพาเด็ก จชต.2.7 หมื่นคนกลับเข้าเรียนได้สำเร็จ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ