.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 472/2561
ผล
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ภาพรวมของการรายงานข้อมูลปัญหาการทุจริตของ ศธ. ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 - พฤศจิกายน 2561 รวมจำนวนทั้งสิ้น 631 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 365 เรื่อง (ร้อยละ 57.48) และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 266 เรื่อง (ร้อยละ 42.16) ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นเรื่องที่มีผลกระทบในวงกว้างและอยู่ในความสนใจของสังคมที่มีความก้าวหน้าหลายเรื่อง อาทิ

  • การก่อสร้างสนามฟุตซอล ซึ่งขณะนี้ทำการสืบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

  • โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมสงขลา) ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับมีผู้ที่เกี่ยวข้องรวม 6 กระทรวง

  • การจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในโครงการ Safe Zone School ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดส่งงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์กว่า 10 ล้านบาท และงบประมาณอีก 64 ล้านบาท เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน TOR ของการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมขยายเวลาดำเนินการไปอีกระยะ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แต่ก็ได้กำชับให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้กล้อง CCTV สามารถใช้งานในการดูแลความปลอดภัยของเด็กและครูได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด และในส่วนของการสอบสวนทางวินัยนั้น ได้เสนอรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป

พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบการทุจริตเบิกเงินซ้ำซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 และสร้างความเสียหายกว่า 15 ล้านบาท โดยขณะนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ชี้มูลความผิด เพื่อให้สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว และในส่วนของความก้าวหน้าการตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะมัธยมศึกษาตอนต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหาความเชื่อมโยงผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor
บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  453 ผลประชุม ก.ค.ศ.13/61
  448 ให้นโยบายการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย สป.
  447 พัฒนาทักษะฟังพูดภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง แม่สอด
  445 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  436 ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์คัดเลือก ผอ.สถานศึกษา
  427 ประชุมบอร์ด กศน.
  426 การประชุมสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
  421 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่ จ.สงขลา
  420 ประชุมผู้บริหาร ศธ.สัญจร
  397 ผลประชุม ก.ค.ศ.12/61
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ