.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 471/2561
สอศ.
เปิดประสบการณ์พัฒนาครู-ผู้เรียนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ในงานมหกรรม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก"


อาชีวะร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจัดมหกรรม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 8 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนำครู-ผู้เรียนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จากศูนย์แฟชั่น 5 ภาค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 35 สถาบัน เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ พร้อมจัดอบรมครูผู้สอนในระหว่างกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และการสั่งสมประสบการณ์ที่จะช่วยผลักดันให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือตนเอง จนสามารถนำความรู้ไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

จากการที่ประเทศไทย โดยความร่วมมือของหลายฝ่าย อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมหม่อนไหม, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมกับคณะเอกอัครราชทูต กลุ่มภริยาเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดมหกรรมผ้าไหม "ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 8 (8th Celebration of Silk, Thai Silk Road To The World)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ ใน​รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการรักษา คิดค้น​ วิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยก้าวสู่การเป็นสินค้าระดับสากล และเพื่อแสดงถึงความสวยงามและการประยุกต์การใช้ผ้าไหมไทยร่วมกับวัฒนธรรมนานาประเทศ ถือเป็นอีกทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยผ่านเส้นทางการทูตไปยังทั่วโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ประจำปี โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน จนถึง 9 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 22.00 น. และจนถึงขณะนี้มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเข้ามาเยี่ยมชมงาน "มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก 2561" ที่เซ็นทรัลเวิลด์ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

โดยบรรยากาศงานมหกรรมผ้าไหม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา มีประชาชนต่างสนใจเข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย 48 ประเทศ ได้เชิญดีไซน์เนอร์ชั้นนำจากประเทศตนเองเข้าร่วมโครงการ "ตัดชุดคอลเล็คชั่น" โดยใช้ผ้าไหมไทย "ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน" ที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งหมด และมีการเดินแฟชั่นโชว์จากนางแบบชื่อดังจากหลากหลายประเทศ

นายภณพล คิดสำราญ นักศึกษาอาชีวะจากจังหวัดสุรินทร์ ที่ร่วมออกบูธผ้าไหมไทยของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่ได้นำผ้าไหมไทยโดยผ้ามัดหมี่ ของดีจังหวัดสุรินทร์ มานำเสนอให้ประชาชนได้รับชม พร้อมอยากให้มีงานดี ๆ แบบนี้ต่อไป เพราะจะเป็นการร่วมอนุรักษ์ของดีประเทศไทย"

ทั้งนี้ ในส่วนของ สอศ. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เช่นกัน โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปริยดา ดิศกุล) ได้เป็นประธาน "เปิดโครงการอาชีวะเปิดโลกประสบการณ์ครูผู้สอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ "ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก ครั้งที่ 8" ที่ชั้น G เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับความร่วมมือจากจากศูนย์แฟชั่นภาคทั้ง 5 ศูนย์ของ สอศ. คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ และมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้ร่วมจัดนิทรรศการผ้าไหมไทยฝีมือชาวอาชีวะในงานดังกล่าว รวมทั้งมีการอบรมเสวนา "เปิดประสบการณ์ครูผู้สอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มีความรู้ทักษะก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อยกระดับความสามารถของครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มีทักษะความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบการตัดเย็บผ้าได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีครูและนักศึกษาอาชีวะจาก 35 สถาบันได้มาร่วมงาน โดยนางยุพิน พิมพ์สอน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เป็นหัวหน้าคณะ


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
อานนท์ วิชานนท์, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  463 ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก
  454 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ e2
  443 ลงนามกับ Pearson ที่อังกฤษ
  415 พัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล
  413 ศธ.-รง.ลงนามร่วมมือ Big Data
  406 ลงนามจัดทำหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่ปัตตานี
  405 หลักสูตรอาชีวศึกษาไทยมาตรฐานสากลของ William Angliss
  404 รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์) ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงราย
  403 เดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล
  394 ความก้าวหน้าหลักสูตร BTEC ของ Pearson
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ