.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 468/2561
สช. Kick Off โครงการ “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน” ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชายแดนใต้


จังหวัดปัตตานี - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน” (Kick Off) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมีผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4, นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนศาสนา เข้าร่วม

นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหายาเสพติด คือ “ทุกข์ของแผ่นดิน” และรัฐบาลก็มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน” (Kick Off) เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนและผู้ปกครอง

นอกจากนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังให้ความสำคัญ โดยเน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาด้านยาเสพติดในสถานศึกษามาโดยตลอด เนื่องจากยังมีเด็กที่อยู่ในวัยเรียนที่ประสบปัญหาเป็นผู้เสพยาเสพติด ที่จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการบำบัด ซึ่งขณะนี้มีการจัดตั้งสถานบำบัดชั่วคราวในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และอยู่ระหว่างการทดลองดำเนินงาน หากประสบผลสำเร็จก็จะไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า สช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ กองทัพภาคที่ 4, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, สำนักงานตำรวจภูธรภาค 9, ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้นำศาสนา, นายกสมาคมเครือข่ายโรงเรียนเอกชน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, สถาบันการอาชีวศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น เพื่อผนึกกำลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้วางระบบเพื่อให้การวางแผนและการทำงานมีความเป็นเอกภาพ มุ่งหวังให้ยาเสพติดหมดไปจากสถานศึกษาโดยสิ้นเชิง

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Kick Off), การประกวดความสามารถนักเรียน จชต. ด้านการต่อต้านยาเสพติด, การให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นครูสอนเรื่องยาเสพติดให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ หรือครูแดร์ D.A.R.E., กีฬาต้านภัยยาเสพติด, ครอบครัวสุขสันต์, โครงการ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนเอกชน จชต., นักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จชต. และโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจะมีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้น เพื่อวิเคราะห์การทำงานและวางแผนสำหรับปีการศึกษา 2562 โดยคาดหวัง ให้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเอกชนเบาบางลง และหมดไปในที่สุด เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษาอาจจะยังไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็เป็นสิ่งที่นิ่งนอนใจไม่ได้ เนื่องจากฝ่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยาเสพติด มีความพยายามในการแพร่กระจายยาเสพติดในหมู่เยาวชน ในนามของกองทัพภาคที่ 4 จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม และช่วยเสริมมาตรการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนเป็นกลไกหลักที่จะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และกระจายความรู้ไปสู่พ่อแม่พี่น้องและบุคคลในครอบครัวด้วย


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  439 อบรม dothaiproduct.com ที่ปัตตานี
  424 ตรวจสอบทุจริตจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา รร.เอกชน
  390 วางศิลาฤกษ์อาคาร ศปบ.จชต.ที่ปัตตานี
  387 ประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ ตามกลไกประชารัฐ 7/61 ที่ปัตตานี
  349 เปิดโครงการ รร.ประชารัฐ จชต. ที่ยะลา
  348 แถลงผลงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จชต.ที่ปัตตานี
  340 เปิดงาน Google for Education ที่ปัตตานี
  324 ประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการเพื่อส่งเสริมพหุวัฒนธรรมฯ 2/61
  322 กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class จชต.ที่ปัตตานี
  248 บทความ: ศธ.ส่วนหน้าพาเด็ก จชต.2.7 หมื่นคนกลับเข้าเรียนได้สำเร็จ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ