.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 465/2561
สอศ.จัดอบรมเสวนา
เปิดประสบการณ์ครูผู้สอนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อยกระดับไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก


วันนี้ (3 ธันวาคม 2561) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการอบรมเสวนา "เปิดประสบการณ์ครูผู้สอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ" จากศูนย์แฟชั่น 5 ภาคของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 40 คน ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมผ้าไหม 2561 "ไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก" ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทรัลเวิลด์

เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ตนได้รับเชิญให้เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะเปิดโลกประสบการณ์ครูผู้สอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ "ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก ครั้งที่ 8" ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มีความรู้ทักษะก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อยกระดับความสามารถของครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มีทักษะความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบการตัดเย็บผ้าได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นอกจากการจัดนิทรรศการดังกล่าวแล้ว สอศ.ได้จัดให้มีการอบรมเสวนาครูผู้สอนแฟชั่นและสิ่งทอจากศูนย์แฟชั่น 5 ภาค ซึ่งประกอบด้วยศูนย์แฟชั่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มาเข้ารับการอบรม เพื่อเปิดรับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและสิ่งทอของไทย ซึ่งได้เชิญคุณพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งแบรนด์ Pichita และเป็นผู้ที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทถวายการตัดเย็บฉลองพระองค์ไทยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ ใน​รัชกาลที่ 9 มาให้ความรู้และแนะนำแนวคิดในการตัดเย็บผ้าไหมของไทยเพื่อก้าวสู่สากล

คุณพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีผ้าไหมที่มีชื่อเสียง มีการทอผ้าไหมด้วยชาวบ้านและภูมิปัญญาไทยมาอย่างยาวนาน แต่หากต้องการให้ผ้าไหมไทยที่ตัดเย็บโดยอาชีวะออกไปสู่ตลาดโลกอย่างกว้างขวาง ต้องคำนึงถึงการตอบโจทย์ 4 ด้าน คือ 1) ศึกษา Life Style ของลูกค้าในประเทศนั้นๆ 2) สถานที่และช่วงเวลาในการนำไปขาย 3) รูปแบบการออกแบบตัดเย็บ 4) ทุกคนสามารถสวมใส่ได้และดูแลง่าย

"ก่อนจะนำไปขาย ต้องพิจารณาก่อนว่าจะขายให้ใคร ที่ไหน เมื่อไร เช่น หากขายในตลาดยุโรปจะต้องศึกษาความต้องการของชาวยุโรป ศึกษา Life Style ประชาชนในยุโรปว่าเป็นอย่างไร คำนึงถึงกาลเทศะ และช่วงเวลาของการสวมใส่เสื้อผ้าซึ่งชาวยุโรปจะเป็นไปในแนวโทนสีเดียวกัน หากเป็นสภาพอากาศช่วงฤดูร้อน (Summer) จะเน้นสีสดใส แต่ฤดูหนาวจะเน้นใส่เสื้อสีทึมลง และฝรั่งจะชอบเสื้อผ้าที่ดูแลง่าย ๆ ใส่แล้วทนทาน ผ้าไม่วาว การออกแบบต้องคำนึงการซักรีด เพราะการซักรีดในยุโรปแพงมาก ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องซักผ้าเป็นหลัก จึงต้องเป็นผ้าที่ดูแลรักษาง่าย และเมื่อศึกษาความต้องการของลูกค้าแล้ว จึงมากำหนดการออกแบบ ตัดเย็บ และราคาขาย  หากเป็น "ผ้ามัดหมี่" ลายใหญ่มาก ๆ ใส่แล้วจะดูอ้วน หรือ "ผ้าไหมแพรวา" ที่มีลวดลายทอยาก หรือมีความประณีตในการทอสูง ก็จะมีราคาแพงมาก ถือเป็นตลาดบนได้" คุณพิจิตรา กล่าว

โอกาสนี้ สอศ.ได้จัดให้นักศึกษาอาชีวะระดับ ปวส. สาขาการออกแบบและแฟชั่นทั้ง 5 ภาค ได้ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ เพื่อนำชุดที่ออกแบบตัดเย็บเองด้วยผ้าไหมที่หลากหลายสไตล์และแตกต่างกันตามแต่ละภาค มาโชว์ในการอบรมครั้งนี้ด้วย


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
อานนท์ วิชานนท์
Rewriter บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  463 ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก
  454 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ e2
  443 ลงนามกับ Pearson ที่อังกฤษ
  415 พัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล
  413 ศธ.-รง.ลงนามร่วมมือ Big Data
  406 ลงนามจัดทำหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่ปัตตานี
  405 หลักสูตรอาชีวศึกษาไทยมาตรฐานสากลของ William Angliss
  404 รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์) ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงราย
  403 เดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล
  394 ความก้าวหน้าหลักสูตร BTEC ของ Pearson
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ