.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 464/2561
รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Auckland University of Technology นิวซีแลนด์


ศาสตรา​จารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิน​ทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร​ จำปาทอง เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การอุดมศึกษา​ ให้การต้อนรับ​และ​หารือ​ความร่วมมือด้านการศึกษากับ​คณะผู้แทนจาก Auckland University of Technology (AUT) นิวซีแลนด์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน​ 2561 ณ ห้องประชุม​วชิราวุธ​ โดยมี H.E. Mr Taha Macpherson เอกอัครราชทูต​นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย, Professor Nigel Hemmington, Pro Vice Chancellor, Enterprise Research and International, Auckland University of Technology (AUT), รศ.ดร.ประเสริฐ​ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราช​มงคล​ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  และคณะ ร่วมหารือ

ศาสตราจารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ คชินทร​กล่าว​ว่า​ AUT เป็นสถาบันอุดมศึกษา​ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์​ และมีความร่วมมือด้านการศึกษากับ มทร.ธัญ​บุรี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จึงมีความสนใจที่จะมาร่วมจัดการศึกษากับ มทร.ธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ มทร.ธัญบุรี หารือในรายละเอียดกับ AUT เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาจากนิวซีแลนด์ เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในสาขาที่ไทยขาดแคลน หรือยังไม่มีความชำนาญ พร้อมเชิญชวนนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามาเรียนในไทยด้วย อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น โดยอาจจะเริ่มจัดหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้น หรือ Non-degree เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านด้วย

H.E. Mr Taha Macpherson กล่าว​ว่า​ การหารือในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ​ด้านการศึกษา​ที่สำคัญของไทย-นิวซีแลนด์​ โดยเชื่อมั่นว่าหากดำเนินการได้สำเร็จ ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองประเทศ​ และสถานเอกอัครราชทูต​นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย​ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่​

Professor Nigel Hemmington กล่าวว่า AUT เป็นสถาบัน​อุดมศึกษา​ที่มีขนาดใหญ่เป็นอัน​ดับ​ 2 ของนิวซีแลนด์​ และมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว​ จนส่งผลให้ AUT เป็นมหาวิทยาลัย​ชั้นนำที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก สำหรับความร่วมมือกับไทยนั้น ที่ผ่านมาได้ร่วมมือ​ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนักศึกษา​ของ มทร.ธัญบุรี​ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกับ AUT จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเริ่มความร่วมมือต่าง ๆ ร่วมกัน ​และขณะนี้เตรียมที่จะต่อยอดและขยายผลโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา​อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้ มทร.ธัญบุรี เป็นศูนย์สอบให้กับนักศึกษาไทยที่จะไปเรียนต่อที่ AUT, การร่วมกันจัดตั้งศูนย์การศึกษา RMUTT Innovation​and Knowledge Center, การนำหลักสูตรของ AUT เข้ามาจัดการเรียนการสอน​ เป็นต้น นอกจากนี้ AUT ก็เห็นด้วยเกี่ยวกับความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและการฝึกอบรมอาชีพในประเทศไทย โดยจะใช้หลักสูตรเดียวกับ AUT ที่นิวซีแลนด์​

ดร.สุภัทร​ จำปาทอง กล่าวว่า การที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทย สามารถดำเนินการได้ทันที โดยเริ่มในพื้นที่ EEC พร้อมทั้งใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนตามมาตรฐานของสถาบันการศึกษานั้น ๆ โดย สกอ. จะได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้กับ AUT ต่อไป

รศ.ดร.ประเสริฐ​ ปิ่นปฐมรัฐ กล่าวว่า จากการที่ มทร. ธัญบุรี ได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับ AUT โดยได้ส่งคณาจารย์และบุคลากรไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ​ที่ AUT เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในขณะเดียวกัน AUT ก็ได้ส่งผู้บริการและบุคลากรมาให้คำบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ แก่บุคลากร มทร.ธัญบุรี​ จึงมีแนวทางที่จะยกระดับการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาที่มีชื่อว่า RMUTT Innovation and Knowledge Center เพื่อพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในสาขา Business Administrations, Information Technology, Computer Science และ Internet of Things (IOT) ตลอดจนมีแนวทางที่จะเข้ามาร่วมจัดการศึกษาในสาขาต่าง ๆ กับ มทร.ธัญบุรี ด้วย


Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี, อิทธิพล​ รุ่ง​ก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  441 ประชุมคณะทำงานร่วม ไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1
  430 หารือความร่วมมือกับไอร์แลนด์
  373 หารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์
  370 หารือกับ Tata Trusts ที่อินเดีย
  367 ปาฐกถาการประชุม ASIAN Summit ที่อินเดีย
  338 เลขานุการ รมว.ศธ.หารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาฯ เวียดนาม
  297 World Bank เสนอผลวิจัยต่อ ศธ.
  273 ระชุมเตรียมการคณะทำงานร่วมไทย-โมร็อกโก
  259 หารือกับ รมช.การค้าฯ ออสเตรเลีย
  239 เยาวชน APYE เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ