.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 463/2561
อาชีวะเปิดโลกประสบการณ์การแฟชั่นและสิ่งทอ "ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก ครั้งที่ 8


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะเปิดโลกประสบการณ์ครูผู้สอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ "ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก ครั้งที่ 8" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดย ดร.พีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน

เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ ใน​รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการรักษา คิดค้น​ วิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยก้าวสู่การเป็นสินค้าระดับสากล ผ้าไหมไทยถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศ เป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ภูมิปัญญาและความประณีตบรรจง นับเป็นความโชคดีและความภาคภูมิใจของคนไทยที่พระองค์ท่านทรงสนพระทัยและตระหนักถึงการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นเอกลักษณ์ที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่ได้สืบสานมานาน ผ้าไหมจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับและเป็นที่นิยม จึงนำมาซึ่งรายได้สู่ครอบครัวและชุมชน

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทย จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากจากศูนย์แฟชั่นภาคทั้ง 5 ศูนย์ของ สอศ. ประกอบด้วยศูนย์แฟชั่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ และมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการมหกรรมผ้าไหม 2561 "ไหมไทยสู่เส้นทางผ้าไหมโลก" ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มีความรู้ทักษะก้าวสู่ระดับสากล และเพื่อยกระดับความสามารถของครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวะที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มีทักษะความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบการตัดเย็บผ้าได้อย่างมีคุณภาพ

ม.ล.ปริยดา กล่าวด้วยว่า งานด้านแฟชั่นและสิ่งทอเป็น 1 ใน 5 ของประเภทธุรกิจ ที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทิศทางในการจัดการศึกษาด้านแฟชั่นและสิ่งทอ​ จึงมีความสำคัญที่ควรมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อรองรับเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับแฟชั่นและสิ่งทอให้มีศักยภาพเท่าเทียมอารยประเทศ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา

"การเปิดโลกทัศน์และการสั่งสมประสบการณ์ของครูผู้สอน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการผลักดันให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือตนเอง จนสามารถนำความรู้ไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป" ม.ล.ปริยดา กล่าว


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
อานนท์ วิชานนท์, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Rewriter บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  454 ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ e2
  443 ลงนามกับ Pearson ที่อังกฤษ
  415 พัฒนาอาชีวศึกษาแห่งชาติสู่สากล
  413 ศธ.-รง.ลงนามร่วมมือ Big Data
  406 ลงนามจัดทำหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่ปัตตานี
  405 หลักสูตรอาชีวศึกษาไทยมาตรฐานสากลของ William Angliss
  404 รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์) ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงราย
  403 เดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล
  394 ความก้าวหน้าหลักสูตร BTEC ของ Pearson
  392 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี แชมป์ EchoVE
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ