.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 418/2561
สพฐ.
เพิ่มห้องเรียนภาษาจีน 7 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2562


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการห้องเรียนภาษาจีน โดยมีนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ศาสตราจารย์พิเศษ ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านหลักสูตรการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันภาษาจีน และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการ "ห้องเรียนภาษาจีน" ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง, โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กทม. และโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนและผู้ปกครอง โดยเฉพาะที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย มีนักเรียนมาสมัครตั้งแต่วันแรกจำนวน 120 คน ซึ่งมีที่นั่งเพียง 40 คน แสดงให้เห็นว่าพื้นที่มีความต้องการสูงมาก

การประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2562 อย่างครบวงจร ตั้งแต่หลักสูตร ครูอัตราจ้างที่มีจำนวนเพียงพอและได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน หรือความสามารถพิเศษในการสอน เช่น การสอนในพื้นที่ EEC รวมทั้งการประเมินผล และการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมเห็นพ้องกันที่จะขยายโครงการในโรงเรียนอีก 7 แห่ง ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ภาษาจีน ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน พื้นที่อุตสาหกรรมจีน และแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวจีนนิยมไป ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟต้องการที่จะเริ่มโครงการในระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งต่อนักเรียนสู่ระดับอาชีวศึกษา และเชื่อมโยงกำลังคนเข้าสู่พื้นที่ EEC ด้วย

นอกจากนี้ สพฐ. ก็จะปรับการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเกิดสถาบันผลิตครูภาษาจีน ควบคู่กับสถาบันภาษาอังกฤษ รวมทั้งการทดสอบต่าง ๆ ที่จะเจรจากับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (สทศ.) ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้มีข้อสอบภาษาอังกฤษและภาษาจีนในทุกวิชารองรับเด็กกลุ่มนี้ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ควรมีการวางแผนการส่งต่อเด็กที่มีศักยภาพไปศึกษาต่อที่จีน หรือเรียนในมหาวิทยาลัยไทยที่มีความพร้อม หรือเรียนรู้ในสถาบันจีนที่มาเปิดสอนในไทย ในลักษณะหาแหล่งทุนของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ทุนทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยแทนที่จะไปเรียนต่อในประเทศตะวันตกเพียงอย่างเดียว สามารถไปเรียนที่จีน หรือปรับเกณฑ์การรับทุน ด้วยการรับผลการสอบภาษาจีนได้หรือไม่ ซึ่งส่วนนี้เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนและพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไป

"ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กเยาวชนและพ่อแม่ผู้ปกครองให้ส่งลูกหลานมาเรียนในห้องเรียนภาษาจีน ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้สนใจมาสมัครเรียนมากเช่นเดิม โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเส้นทางรถไฟไทย-จีน" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  414 ตรวจเยี่ยม Partnership School ทีปราจีนบุรี
  412 นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา/สพฐ.เกมส์
  399 รมว.ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงรายและเชียงใหม่
  386 หารือ English for Thais
  383 รับสมัคร ผอ.สพท.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.
  366 ปิด Boot Camp ระดับภูมิภาค
  364 สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 3
  363 งานสหพัฒน์แอดมิชชั่น
  358 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
  354 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ