.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 411/2561
รมว.ศธ.
หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ ออท.นิวซีแลนด์


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายทาฮา แมคเฟอร์สัน (H.E. Mr Taha Macpherson) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพลวัตของโลก และแนวโน้มของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

ในเรื่องของความร่วมมือด้านการศึกษา ไทยและนิวซีแลนด์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2499 ซึ่งนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรมาอย่างยาวนาน โดยได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และด้านการเกษตร ในลักษณะทวิภาคีที่มีความโดดเด่น รวมทั้งสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมในหลายส่วน อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะทางภาษาอังกฤษฯ, จัดหลักสูตรร่วม (Dual Degree) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-นิวซีแลนด์, โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นิวซีแลนด์เน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุค 4.0 (First S-Curve และ New S-Curve) มากขึ้นเช่นกัน จึงมีความสนใจที่จะจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ เพราะแม้จะมีนักศึกษาไทยไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ประมาณ 502 คน แต่ส่วนใหญ่ก็เรียนระดับสามัญ (Basic Education) เท่านั้น

นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการหารือด้วยว่า ประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องการจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์โลกและมีมาตรฐานระดับสากล โดยล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ได้รับรองหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อเข้ามาจัดการเรียนการสอนในไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เริ่มใน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรด้านช่างซ่อมบำรุงเครื่องบิน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการสร้าง Master Trainers จำนวน 1,000 คน เพื่อทำหน้าที่เป็น "ครูแม่ไก่" และเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการสอนและเนื้อหาวิชาตามมาตรฐานของ BTEC ต่อไปด้วย


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  373 หารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์
  370 หารือกับ Tata Trusts ที่อินเดีย
  367 ปาฐกถาการประชุม ASIAN Summit ที่อินเดีย
  338 เลขานุการ รมว.ศธ.หารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาฯ เวียดนาม
  297 World Bank เสนอผลวิจัยต่อ ศธ.
  273 ระชุมเตรียมการคณะทำงานร่วมไทย-โมร็อกโก
  259 หารือกับ รมช.การค้าฯ ออสเตรเลีย
  239 เยาวชน APYE เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
  228 ความร่วมมือไทย-โมร็อกโก
  226 หารือ ผช.ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ