.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 408/2561
ศธ.
ประชุมหารือหลักสูตร
BTEC ของ Pearson สหราชอาณาจักร ก่อนร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเริ่มต้นเปิดหลักสูตรในไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมหารือการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และสภาหอการค้าของต่างประเทศในประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการหารือว่า ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson Education Limited  แห่งสหราชอาณาจักร ภายหลังที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ได้ให้การรับรองหลักสูตร BTEC เข้ามาเปิดสอนในสถาบันอาชีวศึกษาของไทย พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว ก่อนที่จะเดินทางไปลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ที่สหราชอาณาจักร ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2561

ในเบื้องต้นทาง Pearson ได้สำรวจสถานศึกษาของไทยที่มีความพร้อม ทั้งในด้านหลักสูตร สถานที่ และบุคลากร ซึ่งได้ข้อสรุปที่จะเริ่มจัดการศึกษาหลักสูตร BTEC ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ใน 4 สถาบัน ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรด้านช่างซ่อมบำรุงเครื่องบิน (Aircraft Maintenance)

  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality)

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality)

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)

นอกจากนี้ ได้เตรียมคัดเลือก Master Trainers เข้ารับการฝึกอบรมจาก BTEC จำนวน 1,000 คน เป็นเวลา 5 วัน เพื่อทำหน้าที่เป็น "ครูแม่ไก่" ฝึกอบรมวิธีการสอนและเนื้อหาวิชาตามมาตรฐานของ BTEC ต่อไป

ที่ประชุมยังได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะน่าสนใจหลายประเด็น อาทิ คุณสมบัติผู้เรียน ควรรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออาจจะไม่จำกัดวุฒิการศึกษา, กำหนดอายุผู้ที่จะมาเรียนอย่างกว้าง ๆ เช่น ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อเอื้อให้สถานประกอบการส่งพนักงาน มาเรียนเพิ่มพูนสมรรถนะตนเอง, การพิจารณาสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้จะต้องมีการหารือในรายละเอียดต่อไป

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า หลักสูตร BTEC ถือเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล ที่เน้นสมรรถนะด้านอาชีพต่าง ๆ มีการเรียนการสอนและฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case Study) อย่างเข้มข้น และที่สำคัญคือสามารถทำงานได้ทันที รวมทั้งทำให้สถานประกอบการพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามความสามารถด้วย โดยเชื่อว่าหลักสูตร BTEC จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้เรียน และผู้ประกอบที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน ด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากลที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และเมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองเช่นเดียวกับหลักสูตร BTEC ในสหราชอาณาจักร และสร้างโอกาสให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าด้วย


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  406 ลงนามจัดทำหลักสูตรช่างซ่อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่ปัตตานี
  405 หลักสูตรอาชีวศึกษาไทยมาตรฐานสากลของ William Angliss
  404 รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์) ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เชียงราย
  403 เดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล
  394 ความก้าวหน้าหลักสูตร BTEC ของ Pearson
  392 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี แชมป์ EchoVE
  374 รับรองหลักสูตร BTEC ของ Pearson
  351 ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์อาชีวะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมภาคใต้ชายแดน จ.ยะลา
  344 รมช.ศธ.สุรเชษฐ์ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร เพชรบูรณ์
  334 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะ "อาหารไทย 4.0"
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ