.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 373/2561
รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) หารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mrs. Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมหารือ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า ประเทศไทยและสิงคโปร์มีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีและมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งจากการที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลและสถานศึกษาหลายแห่งของสิงคโปร์ ทำให้ได้เรียนรู้แนวคิดและแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะกับการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในหลายด้าน เพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

ในส่วนของการอุดมศึกษานั้น โครงการหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้ดำเนินการ คือการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งสร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่สำคัญและจำเป็น สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วมกันขยายผลไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตไปด้วยกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ได้

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังได้หารือถึงความไม่ต่อเนื่องของการเข้ามาเรียนในประเทศไทยของนักเรียนนักศึกษาสิงคโปร์ เพราะต้องทำเรื่องขออนุญาตทุก 90 วัน ซึ่งจะได้นำเรื่องนี้ไปหารือกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

Mrs. Chua Siew San กล่าวว่า สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการศึกษาในทุกระดับ ด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด ทำให้รู้ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ ทั้งในเชิงทักษะและประมาณความต้องการ จึงสามารถผลิตบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งกระทรวงที่ดูแลด้านการศึกษาของสิงคโปร์ ยังได้มีการหารือความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำสิ่งต่าง ๆ มาปรับใช้กับสิงคโปร์ โดยเชื่อว่าการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคง จะส่งผลดีต่อทุกประเทศในภูมิภาคและทำให้อาเซียนมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

สำหรับความร่วมมือกับประเทศไทยนั้น ก็ได้มีความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น แต่ก็ยังพบปัญหาความต่อเนื่องด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนนักศึกษาสิงคโปร์ที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย เนื่องจากได้รับอนุญาตให้อยู่ได้เพียง 90 วัน ภายหลังจากนั้นต้องกลับมาสิงคโปร์เพื่อทำเรื่องขอเข้าประเทศไทยอีกครั้ง


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

 

พบกันหลากหลายช่องทาง

 
 

FACEBOOK
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

"ภาพ/ข่าว
รัฐมนตรี ศธ."

FACEBOOK
ศธ.360 องศา

"ข่าวรัฐมนตรี ผู้บริหาร
และสังคมการเรียนรู้ ศธ."

WEBSITE
หน้าโฮมเพจ

"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
โดยทีมงานสานพลัง สป./สร."

 
 

 
         

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  370 หารือกับ Tata Trusts ที่อินเดีย
  367 ปาฐกถาการประชุม ASIAN Summit ที่อินเดีย
  338 เลขานุการ รมว.ศธ.หารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาฯ เวียดนาม
  297 World Bank เสนอผลวิจัยต่อ ศธ.
  273 ระชุมเตรียมการคณะทำงานร่วมไทย-โมร็อกโก
  259 หารือกับ รมช.การค้าฯ ออสเตรเลีย
  239 เยาวชน APYE เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
  228 ความร่วมมือไทย-โมร็อกโก
  226 หารือ ผช.ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  209 ปาฐกถา Education in THAILAND
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ